Flexibel inställning

Med en flexibel inställning klarar man bättre av utmanande livssituationer och det är lättare att hålla en hälsosam vikt.

 
 

Sträng inställning hjälper inte den som bantar, säger ny forskning. Raimo Lappalainen, professor i psykologi, berättar mera i videoklippet (på finska).

När man hittar lämpliga rutiner, som man kan följa på lång sikt, är det lättare att hålla en hälsosam vikt. Därför lönar det sig att satsa på hälsosamma, och för en själv realistiska, förändringar levnadsvanorna i stället för att ha viktminskning som mål.

Flexibel viktkontroll kräver inte att man pressar sig själv eller står över allt gott och roligt. En bättre taktik är att se över sin egen vardag och fundera på hur man bäst kan upprätthålla sina kraftresurser.

Viktkontrollen ska vara en del av ett givande och värdefullt liv. Den blir det när man gör personliga och sunda gärningar.

Övervikt samlas ofta under en flera månader och flera år lång tid. Det gäller alltså att reservera ordentligt med tid också för renoveringen av levnadsvanorna. Att planera, förbereda och öva sig på sin nya livsstil tar tid.

Bantningskurer följer inte den här filosofin. Om du börjar banta snabbt genom en strikt diet hinner du inte lära dig att kontrollera dina begär.

Ingen kan undvika negativa känslor och upplevelser. Men om du kan betrakta livets utmaningar som möjligheter, lyckas viktkontrollen bättre.

Varaktig viktkontroll kräver träning, som fokuserar på:

  • matvanorna
  • motionsvanorna
  • mental träning
  • sömn, återhämtning och stresskontroll.

Hur kan du öva upp en mera flexibel inställning?

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä