Varaktig viktkontroll

​Så kallad jojobantning kan vara värre för hälsan än fetma. Med jojobantning menas att man först tappar vikt snabbt för att sedan gå upp i vikt lika fort igen.

För hälsan är det bäst att bantningen sker i lugn takt och långsiktigt. Det lönar sig att betrakta viktkontroll som en del av ett givande och värdefullt liv.

Läs mera i den här sektionen.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä