Vad är bra fetmavård?

Bra fetmavård grundar sig på samarbete mellan patienten och vårdaren. Vården ska stöda patientens psykiska ork och uppmuntra till bestående förändringar i livsstilen. 

Vården inleds med att läkaren berättar om sjukdomar och hälsorisker som hänger ihop med fetma och om hur bantning kan gynna patienten.

Om patienten lider av flera sjukdomar och har mycket övervikt är målet inte normalvikt, utan snarare en bestående bantning som sker gradvis, i lugn takt.

En viktminskning på 5–10 procent minskar redan på många hälsorisker.

Om patienten behöver extra stöd kan läkaren, i mån av möjlighet, styra patienten till:

 • ett individuellt möte hos en näringsterapeut
 • gruppvård tillsammans med andra som bantar
 • Hälsoviktportens bantningsprogram , som guidar patienten till en hälsosam och bestående viktkontroll. Tjänsten erbjuds på finska.

För att nå ett bestående resultat kan det räcka med att ändra på levnadsvanorna. För den som lider av allvarlig eller sjuklig fetma kan läkaren beordra medicinering som stöd, eller rekommendera en lågkaloridiet (VLCD).

Kirurgiska ingrepp övervägs alltid från fall till fall tillsammans med en endokrinolog eller en läkare i internmedicin.

Lågkaloridiet (VLCD) är en godtagbar vårdmetod enligt God medicinsk praxis. Kosten besår i huvudsak av kliniska bantningsprodukter.

Lågkaloridiet (VLCD)

Vad?

Lågkaloridieten, som på engelska förkortas VLCD (very low calorie diet), är enligt Finländska läkarföreningen Duodecim en giltig vårdmetod. Föreningen ger behandlingsrekommendationer med namnet God medicinsk praxis.

Kosten i VLCD besår i huvudsak av kliniska bantningsprodukter. Produkterna innehåller de näringsämnen som kroppen behöver, men väldigt lite energi.

Dieten kan användas som en del av fetmavården om patientens kroppsmasseindex är över 30kg/m2. I första hand försöker man ändå få till stånd förändringar med att ändra på patientens vanliga kost.

Dieten har undersökts både i Finland och utomlands. När den genomförs rätt är VLCD en effektiv och trygg diet.

För vem?

Dieten ska alltid övervakas av en expert inom hälsovården. Innan man inleder dieten ger en specialläkare sitt utlåtande om huruvida dieten lämpar sig för patienten i fråga.

VLCD-dieten lämpar sig

inte:

 • för patienter med typ 1-diabetes,
 • för normalviktiga (kroppsmasseindex under 25 kg/m2)
 • gravida och ammande mödrar
 • eller för personer som lider av en ätstörning eller annan allvarlig sjukdom (till exempel instabil angina pectoris, störningar i hjärnans blodcirkulation, sjukdom i njurarna eller levern eller en svår infektion).

Dieten bör

övervägas noga:

 • om patienten är under 18 år eller över 65 år
 • om patientens kroppsmasseindex är 25–30 kg/m2
 • om patienten lider av gikt eller gallsten.

Fast medicinering behöver inte vara ett hinder för att inleda VLCD, men en läkare måste avgöra hur dieten påverkar medicineringen och vid behov ändra på den. Till exempel behöver man ofta:

 • minska på medicineringen för diabetes,
 • överväga blodtrycksmedicin noga,
 • sluta eller halvera mängden vätskedrivande läkemedel,
 • kontrollera INR-värdet mer frekvent och vid behov justera medicineringen för patienter med marevanbehandling.

Din läkare ger dig alltid individuella och noggranna anvisningar om din medicinering.


Uppdaterad  22.5.2019

Kyllä