När rekommenderas bantning?

Vikten säger inte hela sanningen om ens hälsa eller behov att gå ner i vikt. Det är viktigt att granska hälsan som en helhet.

Hos en del människor tär övervikten på krafterna och försämrar hälsan snabbt. Andra kan vara friska och belåtna trots sin övervikt.

Om hälsan är god finns det inget akut behov för bantning. Det lönar sig ändå att analysera hälsoriskerna på lång sikt och överväga nyttorna med bantning.

För att mäta fetma används ofta det internationellt etablerade måttet, kroppsmasseindexet (BMI). Enligt Världshälsoorganisationen WHO indikerar ett BMI över 25 övervikt och ett BMI över 30 fetma. Kroppsmasseindexet klassas lika för kvinnor och män.

Men vikten berättar ändå inte hela sanningen. Varje människas hälsa ska granskas individuellt och mångsidigt.

Förutom vikten kartlägger hälsovården:

  • midjemåttet
  • personens allmänna hälsotillstånd
  • personens livssituation, levnadsvanor, viktutveckling och familjehistoria.

Så här hjälper kroppsmasseindexet att avgöra bantningsbehovet: ​

BMI 18,5−25 (normalvikt)

Det finns inte ett behov för bantning. Levnadsvanorna behöver ses över ifall du har bukfetma (fett kring midjan), högt kolesterol eller högt blodtryck. De två senare symtomen kan vara förstadier till sjukdomar som orsakas av fetma.

BMI 25−30 (övervikt)

Det lönar sig att analysera nyttorna med att inte gå upp i vikt ytterligare. Bantning är nödvändig om du har bukfetma (fett kring midjan), högt kolesterol eller högt blodtryck. De två senare symtomen kan vara förstadier till sjukdomar som orsakas av fetma. En hälsosam BMI för över 60-åringar ligger mellan 24 och 29.

BMI 30−35 (fetma)

Bantning är nödvändig. Vikten säger ändå inte hela sanningen och därför ska behovet av vård avgöras av en expert inom hälsovården, som analyserar eventuella risker och patientens livssituation.

Lär dig hälsobantning i programmet Terveyslaihdutusvalmennus. Tjänsten erbjuds på finska.

BMI 35−40 (allvarlig fetma)

Bantning är nödvändig. Vikten säger ändå inte hela sanningen och därför ska behovet av vård avgöras av en expert inom hälsovården, som analyserar eventuella risker och patientens livssituation.

Lär dig hälsobantning i programmet Terveyslaihdutusvalmennus. Tjänsten erbjuds på finska.

BMI 40– (sjuklig fetma)

Bantning är nödvändig. Vikten säger ändå inte hela sanningen och därför ska behovet av vård avgöras av en expert inom hälsovården, som analyserar eventuella risker och patientens livssituation.

Lär dig hälsobantning i programmet Terveyslaihdutusvalmennus. Tjänsten erbjuds på finska.


Uppdaterad  3.1.2019

Kyllä