Hur vårdas fetma?

​Vårdens syfte är att öka på patientens livskvalitet och motivera till att skapa god hälsa.

Vårdarna hjälper patienten att hitta nya rutiner som passar för just honom eller henne. Och stöder i att stärka patientens mentala resurser.

Det medicinska målet är att förebygga och vårda sjukdomar, som hör ihop med fetma och som kan förvärras av fetma.

I den här sektionen kan du läsa mera om hur fetma vårdas.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä