Varför lider vi av fetma?

Förr var det ett heldagsjobb att skaffa mat. Och det förbrukade energi. Nu är det lätt att få i sig kalorier, men svårt att förbruka dem. Att fetma blivit vanligare beror mest på förändringarna i vår livsmiljö.

Varför blir vi feta? Överläkare Kirsi Pietiläinen berättar. Videoklippet är på finska.

För att överleva har människan genom evolutionen utvecklat en god aptit och en kropp som effektivt omvandlar matens näringsämnen till energi.

Vår livsmiljö har förändrats radikalt under de senaste århundradena. Men människans gener och hjärna har inte hunnit anpassa sig till förändringen.

Vårt ätande regleras, rent biologiskt, fortfarande på samma sätt som på den tid när det inte jämt fanns tillgång till energirik mat.

Dagens människa borde promenera hela fem timmar per dag, i rask takt, för att förbruka lika mycket energi som våra förfäder gjorde.

Små förändringar har stor effekt på hur man mår

När levnadsstandarden har stigit har också fetman ökat i alla sociala grupper och åldersgrupper.

Av de vuxna finländarna är två av tre, enligt den medicinska definitionen, överviktiga (BMI över 25). Av hela världens befolkning är var tredje överviktig.

Forskarna är speciellt bekymrade över de hälsoproblem som fetma orsakar för barn och unga.

Största delen av de överviktiga samlar på sig sin vikt sakta och mot sin vilja.

I dag är det vanligt att människor i alla åldrar sitter mycket både på jobbet och på sin fritid. Varannan finländare sitter minst sex timmar per dag. När man sitter förbrukar man bara snäppet mera energi än när man ligger.

Små gärningar, som att öka på vardagsmotionen, har sist och slutligen en stor inverkan på hur vi mår.

Biologin går inte att ändra, men vi kan välja vad vi äter

Det finns många gener som påverkar benägenheten till fetma. Än så länge vet man väldigt lite om dem.

Största delen av generna påverkar ätandet snarare än ämnesomsättningen. Enligt forskning kan fetma vara ärftligt, eftersom familjer lätt för vidare sina levnadsvanor, motionsvanor och matvanor till följande generation.

När man är medveten om de förändringar som under årens lopp har skett i vår vardagsmiljö kan man också lättare förändra sitt eget beteende när det gäller mat och motion.

Det behövs också samhälleliga åtgärder. Genom att ändra på matpriserna, utbudet och portionsstorlekarna kan man främja människornas hälsa. Det har också en stor betydelse vilka möjligheter samhället erbjuder för motionering.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä