Riskerna med fetma

​Fetma betyder ofta ökade hälsorisker, men inte alltid. Också livsstilen och generna påverkar vilka sjukdomar som förekommer hos den som har övervikt.

Lilalla värillä on merkitty lihavuuden aineenvaihduntavaikutuksia, punaisella mekaanisia ja oranssilla mentaalisia seurauksia. Kuva suurenee klikkaamalla. Kuva: Milja Viljamaa

Läkaren som ger vård för fetma ska bedöma patientens hälsa både ur en mekanisk, metabol och mental synvinkel. Fetma kan leda till:

Metabola sjukdomar

Man vet mycket om hur fetma påverkar ämnesomsättningen.

Fetma höjer märkbart risken att insjukna i följande sjukdomar:

  • typ 2-diabetes
  • fettlever (steatos)
  • höjt blodtryck
  • störningar i fettomsättningen
  • kranskärlssjukdomar
  • metabolt syndrom.

Människor med ett kroppsmasseindex (BMI) högre än 30 löper en 20 gånger större risk att insjukna i typ 2-diabetes jämfört med normalviktiga. Det kan ändå ta år, till och med årtionden, för sjukdomen att utvecklas. Sockeromsättningen och vikten hör stark ihop med varandra. Det är goda nyheter för den som vill gå ner i vikt. En viktminskning på några kilo kan nämligen märkbart förbättra sockeromsättningen i kroppen.

Om det samlas för mycket fett i levern kan man lättare drabbas av störningar i sockeromsättningen. Fettlever påverkar också blodets fettvärden, ökar risken för blodpropp och låggradig, kronisk inflammation. Låggradig inflammation betyder ett tillstånd där kroppen utsöndrar signalsubstanser, alltså kemiska ämnen, som främjar inflammation. Det är inte detsamma som en akut infektion. Redan en liten viktnedgång sänker mängden fett i levern.

Överviktiga personer har högre blodtryck eftersom en större kropp kräver en större pumpvolym i hjärtat och mera blod i blodomloppet. Motståndet i blodkärlden är också större. Blodtrycket höjs dessutom till följd av hormonförändringar och av att det sympatiska nervsystemet aktiveras när fettvävnaden producerar inflammatoriska signalsubstanser

Fetma försnabbar kranskärlssjukdom.

Med metabolt syndrom menas en mängd olika störningar i ämnesomsättningen. Störningarna finns oftast både i socker- och fettomsättningen och i blodtrycket.

Hos kvinnor kan fetma rubba menstruationscykeln, orsaka problem i samband med graviditet och förlossning och ge upphov till klimakteriebesvär. Hos personer med övervikt är äggblåsor på äggstockarna (polycystiskt ovaliarsyndrom, PCOS) vanligare än hos normalviktiga. Det kan i sin tur öka på hårväxten och orsaka akne.

Fetma försämrar kvinnans fertilitet eftersom den förändrar äggstockarnas funktion. En viktminskning på några kilo förbättrar ändå möjligheterna att bli gravid lika effektivt som en fertilitetsbehandling.

Fetma ökar mängden klimakteriebesvär och gör besvären kraftigare.

Hos män orsakar fetma erektionsproblem, minskar sexualdriften, sänker testosteronnivån och försämrar spermakvaliteten.

Undrar du om du riskerar att insjukna i typ 2-diabetes?

Gör ett risktest på Diabetesförbundets webbsidor

Mekaniska problem

De mekaniska konsekvenserna av fetma påverkar vardagen allra mest. Övervikt kan göra det tungt att röra sig och andas.

Artros, alltså förslitning av lederna, är den vanligaste mekaniska sjukdomen som orsakas av fetma. Den förekommer oftast i höfterna, knäna och vristerna. Personer med fetma kan även ha smärtsam artros i de små lederna.

En stor fettmassa kring magen trycker på diafragmat och lungorna och försvårar därför andningen. Trycket i bukhålan kan orsaka, förutom halsbränna och diafragmabråck, också livmoderframfall och oförmåga att kontrollera urin (urininkontinens).

Fetma försämrar sömnkvaliteten. Ökad fettmassa skapar tryck i halsen och svalget, vilket ofta leder till sömnapné och dålig sömnkvalitet. Sömnapné innebär andningsuppehåll medan man sover. Uppehållen varar i åtminstone tio sekunder åt gången.

Andningsuppehållen stör i synnerhet djupsömnen. Det gör att nivån av stresshormoner i kroppen ökar och man har svårare att återhämta sig. Snarkning är det tydligaste symtomet av sömnapné. En viktminskning på 10–15 kilo kan halvera mängden nattliga andningsuppehåll.

Läs mera om sömnapné (Hengitysliitto.fi)

Mentala problem

Fetma och psykisk hälsa går hand i hand. Fetma kan öka på den psykosociala och mentala belastningen och då försämras:

* humöret
* självkänslan
* och livskvaliteten.

Personer med fetma löper fyra till fem gånger större risk att insjukna i depression. Depression kan i sin tur leda till ytterligare viktökning.

Det är viktigt att beakta patientens ork och psykiska välbefinnande när man förebygger och behandlar fetma. Ibland är det nödvändigt att först ta hand om sin psykiska hälsa för att lyckas med bantningen.

Läs mera:

Uppdaterad  12.9.2019

Kyllä