Fetma och hälsa

Fetma uppstår då det finns för mycket fett i kroppen.

Hos en del människor tär övervikten på krafterna och ökar risken för sjukdomar snabbt. Andra kan vara friska och belåtna trots sin övervikt. Därför är det viktigt att granska alla människors hälsa individuellt genom en mångsidig analys.

Kan du få mera livskraft, en bättre kondition och ersätta fett med muskler?

Läs mera i den här sektionen.

Uppdaterad  6.9.2017

Ei