Viktkontroll och graviditet

Under graviditeten ligger fokus på att anta hälsosamma levnadsvanor och stärka motivationen att ta hand om sig själv. Viktkontroll under graviditeten handlar inte om viktnedgång.

I ett idealtillstånd har den blivande mamman redan före graviditeten fått hjälp med övervikten eller fetman. Om livsstilsbehandlingen inte har påbörjats tidigare är det viktigt att den påbörjas i början av graviditeten för både den blivande mamman och fostret. Även om graviditeten alltid är förknippad med viktuppgång och en viktnedgång under graviditeten inte är önskvärd, är livsstilshandledning under graviditeten till nytta för att begränsa en överdriven viktuppgång under graviditeten.

Graviditeten är också en bra tidpunkt för att lära sig hälsosamma levnadsvanor, som det blir lättare att fortsätta med när barnet är fött och i framtiden även lära ut till barnet. Mödrarådgivningens roll är att ge familjerna information om vikten av hälsosamma levnadsvanor för att främja hela familjens hälsa, men också praktiska råd och stöd för att lära sig och stärka dessa levnadsvanor.

Graviditeten är en känslig period för den blivande mamman och hela familjen. Det är också viktigt att livsstilsbehandlingarna under graviditeten tar hänsyn till moderns egen motivation och eventuella tankar och erfarenheter som kan utgöra ett hinder för hälsosamma levnadsvanor.

fetma; graviditet; livsstilsförändring; livsstilsbehandling; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023