Barnfamiljer

Ätande och mat är en stor del av vardagen i en barnfamilj. Regelbundna måltider ger möjligheten att lära sig hälsosamma matvanor och tillbringa kvalitetstid tillsammans med familjen.

Betydelsen av gemensamma måltider

Regelbundenhet och samvaro är viktigt vid barnfamiljers gemensamma måltider Gemensamma måltider ska vara uppskattade och bli stunder att se fram emot. Den gemensamma tiden vid matbordet ger möjlighet till matfostran och social interaktion. När de är som bäst stöder de gemensamma måltiderna upplevelsen av att dela tankar och erfarenheter med människor som står dig nära.

En stor del av att lära sig att äta är att lära sig genom exempel. Barn är av naturen mer ovilliga att prova nya smaker än vuxna och kan vara skeptiska till nya maträtter. Ofta krävs det att man smakar flera gånger innan man vänjer sig vid maträtterna. Det är viktigt att man äter mångsidigt i familjen, även om barnet inte alltid är redo att prova t.ex. någon ny maträtt. När hen ser andra äta det ofta är det mer troligt att hen kommer att smaka det i något skede.

Det finns ofta ett mönster i barns matvanor: man lär sig att tycka om det man äter ofta och man äter ofta det man erbjuds.

Det är viktigt att ha en positiv inställning till ätandet

Matvanor och smakpreferenser som man lär sig i barndomen fortsätter ofta i vuxen ålder. Barndomen är därför en lämplig tid för att påverka näringen och lära sig gemensamma hälsosamma levnadsvanor.

I barndomshemmet lär man sig inte bara om matvanor utan också om hur man förhåller sig till maten och pratar om mat. Även om en vuxen i familjen behöver gå ner i vikt är det viktigt att inte prata med barnet om bantning. Utvecklingen av ett hälsosamt och flexibelt matförhållande stöds av neutralt prat om mat, som betonar sambandet mellan den energi som maten ger och rörelsen, leken, inlärningen och tillväxten. Att tala om ”god” eller ”illasmakande" mat eller livsmedel behöver inte vara en del av ett barns eller en vuxens liv.

Barn har en naturlig förmåga att lyssna på sin kropp och äta efter hunger- och mättnadssignalerna. Det är viktigt att ta vara på denna förmåga och inte tvinga barnet att "rensa tallriken" eller erbjuda efterrätt som en belöning för att barnet äter huvudrätten. Den vuxna visar med sitt exempel att både huvudrätterna och efterrätterna är en del av en balanserad kost.

Du kan läsa mer om barnfamiljernas måltider i näringsrekommendationerna för barnfamiljer och på webbplatsen Neuvokas perhe.

fetmabehandling; fetma; livsstilsbehandling; livsstilsförändring; måltid; familj; ätande; näring; övervikt; levnadsvanor; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023