Behöver en äldre person banta?

Fördelarna och nackdelarna med viktnedgång hos äldre personer måste alltid övervägas individuellt.

Vem är gammal?

Det finns ingen entydig definition av vem som är gammal. De friska levnadsåren har ökat och därmed har ålderdomen skjutits upp. Särskilt yngre pensionärer är i bättre skick än tidigare. I finländsk lagstiftning definieras den äldre befolkningen som befolkningen i den ålder då man har rätt till ålderspension, dvs. över 65 år.

viktkontroll; viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; bantning; senior; att bli gammal; åldrande; äldre; ålderdom; ålderstigen; övervikt

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023