Minskad motion i arbetet och i vardagen

Det är numera vanligt att människor i alla åldrar sitter mycket, både på arbetet och på fritiden. Det är nödvändigt att mer medvetet fokusera på att minska sittandet och vara aktiv i vardagen. 

Sittande och stillavarande

Finländarna sitter i genomsnitt nästan åtta timmar om dagen. Sittande och annat stillavarande är kopplade till utvecklingen av ett antal olika långvariga sjukdomar. När vi sitter ner slutar de stora muskelgrupperna i kroppen att arbeta och vår energiförbrukning sjunker nästan till viloläge. Att sitta förbrukar bara lite mer energi än då man ligger och vilar. Dessutom belastar det långvariga stillavarandet ensidigt kroppens stödstrukturer.

Att minska på stillavarandet är verkligen en hälsoåtgärd.

Små, alldagliga förändringar har en stor inverkan på välbefinnandet

Även en liten ökning av vardagsmotionen främjar hälsan. Även små åtgärder som att ta en paus från stillavarandet och ändra ställning är verkliga hälsoåtgärder. Man kan minska på stillavarandet genom att röra på sig lätt, variera arbetsställning och gå lite under dagen. Alla typer av rörelser stöder viktkontrollen.

hälsoviktshuset; sittande; vardagsmotion; fetma; livsstilsförändring; motion; övervikt; fetmabehandling; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023