Samhället har förändrats

Att skaffa mat var tidigare ett heltidsjobb som krävde mycket energi. Nu är kalorier lätta att få, men svåra att förbruka. Att fetma har blivit allt vanligare är till stor del en följd av miljöförändringar.

I den här videon förklarar överläkare Kirsi Pietiläinen varför fetma är så vanligt.

En miljö med överflöd

I evolutionen har människan utvecklat en god aptit för att överleva och en kropp som effektivt kan använda näringsämnena i maten som energi. 

Miljön har förändrats ganska mycket under de senaste århundradena, men människans gener, hjärnor och biologiska regleringssystem har inte hunnit anpassa sig till den förändrade miljön. 

Den biologiska regleringen av ätandet fungerar fortfarande på samma sätt som när det inte fanns någon energirik mat att tillgå. I en miljö med överflöd är det lätt att få tag på energirik mat, vilket utsätter för viktuppgång.

Ofta motionerar man också förvånansvärt lite. För att förbruka lika mycket energi som sina förfäder borde moderna människor gå raskt fem timmar om dagen. 

Vi kan inte ändra biologin, men vi kan påverka frestelserna i matmiljön

Ett stort antal gener påverkar anlaget för fetma, men för närvarande vet man inte mycket om dem. De flesta generna påverkar ätandet (aptiten) snarare än ämnesomsättningen. 

Undersökningar visar att fetma också kan gå i arv i släkten genom levnadsvanorna, eftersom familjens vanor när det gäller att spendera tid, äta och motionera lätt går i arv från en generation till nästa. 

Medvetenheten om förändringarna i mat- och motionsmiljön hjälper människorna att förstå och ändra sitt eget beteende. Det behövs samhälleliga åtgärder vid sidan om för att underlätta viktkontrollen. Exempelvis kan förändringar i matutbudet, matpriserna, portionsstorlekarna och marknadsföringen bidra till att främja människors hälsa. Det är också viktigt att främja motionen. 

hälsoviktshuset; fetmabehandling; information; livsstilsförändring; fetma; övervikt; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023