Känslor och ätande

Känsloätande är när du försöker reglera dina känslor genom att äta, inte äta eller med olika slags maträtter. Känsloätande handlar alltså inte om att tillfredsställa kroppens hunger utan om att tillfredsställa känslomässiga behov. Vi äter alla ibland för att vi känner oss ledsna och uttråkade, för att lyfta humöret. Känsloätandet blir dock problematiskt när ätande och mat verkar vara de enda sätten att reglera känslor, eller när det finns upprepade försök att undertrycka eller förändra känslor genom att äta. Känsloätande är ofta en vana som man lärt sig med tiden och som kan bli automatisk. Om det upprepas ofta kan det leda till viktökning.

Ett sätt att ta itu med känsloätandet är att:

  • Kontrollera och se till att man äter regelbundet och tillräckligt.
  • Öva på att känna igen och namnge känslor som uppstår i situationer av känsloätande.
  • Medvetet stanna upp för att utvärdera och överväga beslutet att äta.
  • Se till dina egna känslomässiga behov och fråga dig själv: vad behöver jag just nu och vad kan jag göra förutom att äta?
  • Träna på att tolerera och vara med även obekväma känslor.

Om du känner att dina känslor styr ditt ätande för mycket, kan du bekanta dig med materialet i avsnittet Egenvård på följande länk:

syöminen; tunnesyöminen

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023