Effekter av stress

Långvarig stress kan göra det svårt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Stress kan påverka aptiten och matbegären som känslorna väcker.

Vad orsakar stress? 

Stress definieras som en situation där de krav och utmaningar som ställs på en individ förbrukar resurserna som finns tillgängliga för anpassning. Benägenheten att känna stress är individuell. Det som är inspirerande för en person kan vara en orsak till stress för en annan.

Stress kan orsakas av många olika faktorer, bland annat:

  • en ständig känsla av att ha bråttom
  • höga prestationskrav
  • buller 
  • en olämplig arbets- eller inlärningsmiljö
  • arbetslöshet
  • ett överdrivet stort ansvar
  • problem i sociala relationer 
  • plötsliga förändringar i livet.

En lämplig mängd stress hjälper oss att fungera och göra vårt bästa även i svåra situationer. Det centrala är om stressen är permanent eller tillfällig. Om stressen är långvarig kan den vara skadlig för hälsan på många sätt. Ständig överbelastning tömmer de tillgängliga resurserna, vilket gör det svårt att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor.

Att reglera stress som en del av välbefinnandet

Stressen hålls på en bra nivå om det finns tillräckligt med återhämtning och vila i förhållande till stressmängden. Även den stress som orsakas av positiva saker måste balanseras av återhämtning. Att känna igen stress och reglera stress är viktiga färdigheter för välbefinnandet.   

Mer information finns på sidan om Stresshantering i Hälsoviktshuset.


viktkontroll; viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; livsstilsförändring; bantning; sömnstörningar; belastning; sömnlöshet; återhämtning; sömn; stress; vikt

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023