Allt vanligare med sömnbrist

Sömnbristen som har blivit allt vanligare är en orsak till att fetma blir vanligare. Sömnbrist fördubblar nästan risken för fetma.

Vad är sömnbrist och varför blir det allt vanligare?

Sömnbrist innebär att den dagliga sömnmängden är betydligt mindre än vad människan behöver för att känna sig pigg. Sömnbrist uppstår alltså när vi sover för lite för att tillgodose kroppens behov. Uppskattningsvis 10–20 procent av den vuxna befolkningen lider av en betydande sömnbrist på omkring två timmar.

Sömnbristen har ökat under åren av många skäl. Sömnbrist kan orsakas av olika fysiska och psykiska sjukdomar. Till exempel sömnapné eller kroniska sjukdomar som orsakar smärta kan leda till sömnstörningar. Sömnbristen kan också vara kopplad till levnadsvanorna och livsrytmen. Sömnbehovet kan underskattas eller sömnmängden offras, t.ex. på grund av tidsbrist. Förändringar i arbetslivet och fritidssysselsättningar har också bidragit till att sömnbristen har ökat.

Sömnen reglerar vikten och kroppsfunktionerna

Att man ser till att få tillräckligt med sömn och behandlar sömnstörningar främjar viktminskningen och viktkontrollen. Sömnbristen stör många livsfunktioner, t.ex. hormonutsöndringen, immunförsvaret och det centrala nervsystemets funktion. En långvarig sömnbrist och störningar i dygnsrytmen utsätter dig för cirkulationssjukdomar och typ 2-diabetes. I vardagen ökar sömnbristen behovet av energi, vilket visar sig i form av en ökad hungerkänsla.

Kosten påverkar också sömnen. En fettrik kost leder till en fördröjd sömnrytm. När en frisk människas dygnsrytm störs eller när nattsömnen förkortas, ökar aptiten eftersom mängden av det aptitreglerande hormonet leptin minskar i kroppen.

Brist på djup sömn orsakar förändringar i insulinresistensen och glukostoleransen, vilket leder till viktökning.

Den primära behandlingen av sömnlöshet är självständig sömnunderhåll.

Tillräcklig sömn och återhämtning är förutsättningar för att man ska orka upprätthålla hälsosamma levnadsvanor.
 

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023