Ätbeteendets koppling till övervikt och fetma

Varje dag fattar vi dussintals, till och med hundratals beslut om ätandet, och dessa beslut styrs av många olika faktorer.

Ätbeteendet skiljer sig från andra beteendemodeller kopplade till levnadsvanor, t.ex. alkoholkonsumtionen, därför att det är nödvändigt att äta. En stor del av ätandet sker så automatiskt att vi inte ens märker det. Det uppskattas att människor fattar dussintals, till och med hundratals, beslut om ätandet varje dag. En del av dem har att göra med vad, hur mycket, när och med vem vi äter, medan andra har att göra med vad, när eller hur mycket vi inte äter. De automatiserade handingarna visar att en stor del av ätandet har blivit vanor som vi upprepar utan att vi tänker på det. Ätbeteendet och matvalen är kopplade till

  • miljön
  • maten och
  • faktorer som rör individen.
fetma; kontroll över ätande; näring; viktkontroll; att äta

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023