Olika metoder för att bedöma vikt

Inom hälsovården är viktindexet ett väletablerat mått för fetma. I den här videon förklarar överläkare Kirsi Pietiläinen varför viktindexet inte ändå säger allt om hälsotillståndet.

Vad berättar viktindexet?

Ett vanligt sätt att definiera och klassificera fetma är att använda viktindexet (BMI) som är ett internationellt överenskommet mått på förhållandet mellan längden och vikten. Undersökningar visar att ett BMI på över 25 kg/m2 ökar risken för många sjukdomar. Enbart viktindexet ger dock inte en tillräcklig bild av en persons allmänna hälsa eller välbefinnande. Till exempel kan svullnad eller stor muskelmassa öka ditt viktindex till gränsen för övervikt, även om du inte har för mycket fettvävnad i kroppen. I de flesta fallen är dock ett högt viktindex en indikation på en ökad fettmängd.

Man bör också komma ihåg att viktindexet inte säger något om hur fettet är fördelat. I genomsnitt är bukfett skadligare än kroppsfett i nedre delen av kroppen. Hälsotillståndet är dock en individuell egenskap, och vikten, fettvävnaden eller fettfördelningen är inte indikationer på hälsa.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; hälsa; BMI; bantning; ämnesomsättningssjukdom; viktindex; midjeomfång; övervikt; viktkontroll

Ei

Uppdaterad  8.2.2023