När rekommenderas bantning?

I stället för att bara se på vikten är det viktigt att bedöma hälsan som helhet.

Individuell bedömning är avgörande

För vissa människor ökar övervikten snabbt risken för att insjukna och minskar krafterna. Andra hålls friska länge och har en god livskvalitet trots den höga vikten.

Om man har ett gott hälsotillstånd är behovet av att banta inte akut. Trots det bör hälsoriskerna och fördelarna med en viktnedgång bedömas på lång sikt. Utöver viktindexet omfattar den övergripande medicinska bedömningen av fetma även följande:

  • en mätning av midjeomfånget
  • en kartläggning av hälsotillståndet och välbefinnandet
  • en intervju om livssituationen, levnadsvanor, vikthistoria och familjehistoria
  • bedömning av sjukdomar, medicinering och laboratorieprover.

När bör man följa upp vikten?

Genom att regelbundet följa upp din vikt kan du märka de naturliga variationerna på några kilo. Det är dock inte nödvändigt att man väger sig och om viktuppföljningen orsakar svåra känslor eller stress bör man undvika att väga sig. Ett viktneutralt tillvägagångssätt kan också tillämpas inom hälso- och sjukvården. Den är särskilt inriktad på att förbättra livskvaliteten, främja hälsan, öka hälsofrämjande levnadsvanor och minska hälsoriskerna, oavsett vikt.

Det lönar sig dock att följa upp vikten, särskilt under viktnedgången och under månaderna efter bantningen. Daglig uppföljning är inte nödvändigt, men för de flesta människor är det lämpligt att väga sig varje vecka under viktnedgången. Istället för att väga sig kan man använda andra mått på viktkontroll, t.ex. klädstorleken. Om vikten naturligt hålls stabil är det inte nödvändigt att väga sig. När man antecknar sin vikt i ett anteckningsblock eller i en mobilapp kan man följa viktförändringarna och vid behov göra förändringar i levnadsvanorna. Om vikten kontrollerar livet för mycket är det en bra idé att stanna upp och fundera varför. Sök samtalshjälp vid behov.

Kroppspositivitet, det vill säga en accepterande, kärleksfull och barmhärtig attityd till den egna kroppen, främjar välbefinnandet.
 

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023