Fetma blir allt vanligare

Fetma är en stor utmaning för folkhälsan i hela världen. Var tredje människa på jorden är överviktig. I takt med att levnadsstandarden stiger har fetma blivit vanligare i alla samhälls- och åldersgrupper.

Fetma i Finland

Fetma bland den vuxna befolkningen är vanligare i Finland än i de övriga nordiska länderna. År 2017 var cirka två tredjedelar av de finländska vuxna överviktiga enligt medicinsk definition (BMI, dvs. viktindex över 25). Samma år var var fjärde vuxen fet (BMI över 30) och varannan hade bukfetma.

En stor del av de överviktiga har gått upp i vikt gradvis och ofrivilligt. Även om fetma helt enkelt är ett resultat av en obalans mellan energiintaget och energiförbrukningen, dvs. mängden konsumerad mat och fysisk aktivitet, är utvecklingen av fetma en mycket mer komplex helhet. Fetma är inte ett eget val utan utvecklingen av fetma involverar många ofrivilliga funktioner i kroppen. När vi diskuterar fetma måste vi därför undvika skuldbeläggning och komma ihåg att alla människor är jämlika och ska respekteras, oavsett vikt.

Övervikt hos barn och ungdomar

Forskarna är oroade över de hälsoproblem och det dåliga psykiska välbefinnandet som fetman orsakar, särskilt bland barn och ungdomar. Övervikten har ökat på alla skolnivåer under de senaste årtiondena. Detta beror på förändringar i måltidsmiljön och minskad fysisk aktivitet.

Övervikt och fetma som har börjat i barndomen och ungdomen kan fortsätta i vuxen ålder. Övervikt och fetma har enligt undersökningar visat sig öka risken för många sjukdomar avsevärt och försämra hälsan och livskvaliteten. Fetma hos barn och ungdomar har dock en bra prognos. Då man får vikten att jämna ut sig så tidigt som möjligt i barndomen, förblir hälsan lika god i vuxen ålder som de som har varit normalviktiga hela livet. Mer information om viktkontroll för barn finns på Barnhuset i Hälsobyn.

bantning; fetma; fetmabehandling; viktminskning; livsstilsförändring; viktkontroll; övervikt; hälsoviktshuset

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023