Plastikkirurgiska ingrepp

Efter viktminskningen korrigeras hudförändringarna med postbariatrisk kirurgi. Om hudvecken orsakar funktionella olägenheter eller olägenheter för hälsan kan korrigering övervägas inom den offentliga hälso- och sjukvården.

När man går upp i vikt tänjs huden ut. Efter en betydande viktminskning orkar huden inte alltid återställas.

Hudveck efter viktminskning bildas vanligen på nedre delen av magen, brösten, överarmarna och lårens insida. Hos vissa konstateras störande veck i huden på sidorna eller på skinkorna. I många fall blir huden också lös i ansiktet och nacken, men de flesta patienter har inga betydande förändringar i ansiktet.

Graden av hudveck varierar kraftigt från person till person från nästan diskret slapphet till stora veck.

Det finns mycket begränsade resurser för hudveckskorrigerande plastikkirurgi i Finland och sådan utförs bara i de allra svåraste fallen.

Då ska:

  • viktindexet vara 30 kg/m2
  • vikten ha varit stabil i minst ett år
  • patientens näringstillstånd vara gott.

Det mest typiska hudvecket som korrigeras inom den offentliga hälso- och sjukvården är hängande hud i nedre delen av magen eller kroppen. Korrigering av hudveck på bröst, överarmar och lårens insida övervägs inom den offentliga hälso- och sjukvården bara i särskilda fall.

Allvarliga bakomliggande sjukdomar kan utgöra hinder för plastikkirurgiska ingrepp. Operationer för att korrigera hudveck medför alltid en risk för komplikationer.

Det är alltid den behandlande plastikkirurgen som fattar beslut om operation. Remiss till plastikkirurgens bedömning kan som tidigast göras 1,5–2 år efter fetmaoperationen.

Postbariatriska operationer klassificeras som icke-brådskande ingrepp, och kötiden till operation är i allmänhet knappt sex månader efter att man har placerats i kö.

Om det behövs/planeras flera operationer, kan de göras i etapper, för allt kan inte nödvändigtvis korrigeras på en gång.

Läs mer om korrigeringsoperationer av buk och nedre delen av kroppen nedan.

Korrigeringsoperation av magen/nedre delen av kroppen (abdominoplastia, bodylift)

När hudvecket på nedre delen av magen hänger över könsorganen kan vecket orsaka olägenheter i de dagliga funktionerna, vid påklädning, motion och hygien.

Då kan korrigeringsoperation övervägas inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Vid operationen avlägsnas den lösa huden från nedre delen av magen och huden stramas neråt. Vid behov korrigerar man musklerna i bukväggarna så att de kommer i rätt position. På nedre delen av magen bildas ett ärr som går över hela magen.

Sjukhusvården varar typiskt 3–5 dygn och behovet av sjukskrivning är 4–6 veckor beroende på yrket.

Om hudvecket på nedre delen av magen fortsätter långt in på ryggen kan korrigeringen leda till att operationsärret sträcker sig i en donitsform runt nedre delen av kroppen (bodylift). Återhämtning och sjukskrivning såsom ovan.

Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä