Kosten efter operationen

En fetmaoperation bidrar till att begränsa mängden mat man äter och leder till matvanor som stöder viktkontroll.

Fetmaoperationen tvingar patienten att permanent lägga om:

 • storleken på matportionerna
 • äthastigheten
 • måltidsrytmen
 • kostens kvalitet

För att uppnå bestående viktnedgång och undvika näringsproblem är det ytterst viktigt att följa kostråden efter operationen.

Kosten efter fetmaoperation

Under den första månaden efter operationen intas först stegvis flytande, mjuk och puréaktig mat.

En månad efter operationen kan man i allmänhet övergå till mat av normal konsistens med beaktande av det som sammanställts här nedan.

1. Mängden näring:

Efter operationen kan man äta betydligt mindre på en gång än tidigare – i början endast 0,5 dl och i fortsättningen (efter flera år) högst 2 dl åt gången. Det är därför bra att börja använda mindre tallrikar och andra kärl, t.ex. tefat eller assietter.

I den förminskade magsäcken ryms inte mat och dryck samtidigt, så dricka ska man i huvudsak mellan måltiderna.

Behovet av vätska är dock oförändrat efter operationen, så därför är det viktigt att se till att man får i sig tillräckligt med vätska, t.ex. genom att bära med sig en dryckesflaska.

2. Äthastigheten

Man ska äta och dricka långsamt efter operationen. Reservera minst 20–30 minuter för en måltid. Att tugga maten noggrant förebygger smärtor, kräkning och tilltäppning av tarmen samt matsmältningsbesvär.

Segt kött och livsmedel som innehåller t ex. hela frön eller korn, grönsaker, frukt och bär med sega eller hårda skal, membran eller långa fibrer måste tuggas mycket noggrant. Det lönar sig alltså att hålla tänderna i skick.

Några av de ovan nämnda livsmedlen kan individuellt kännas svåra att äta trots noggrant tuggande, så dem bör man undvika eller äta sparsamt av.

Dåligt tuggad eller otuggad mat kan täppa tarmen, och om man äter eller dricker för snabbt kan det orsaka ätrelaterade problem, såsom illamående, smärta eller kräkning.

3. Måltidsrytmen

Behovet av näringsämnen förblir oförändrat efter operationen, så det är viktigt att äta flera små måltider per dag, så att man kan få i sig tillräckligt med näringsämnen och spårämnen under en dag. Lämpligt måltidsintervall är vanligtvis ca 2–3 timmar, vilket i praktiken innebär ca 6–8 måltider om dagen.

Genast efter operationen kan måltidsrytmen vara ännu tätare.

För långa måltidsintervaller och en gles måltidsrytm kan orsaka yrsel och svaghetskänsla och leda till uttorkning och öka risken för undernäring.

Alltför långa måltidsintervall kan också öka risken för hetsätande och försvåra kontrollen över ätandet när hungerkänslan blir alltför stor.

Obs! Ett frekvent ätande och drickande utsätter också tänderna oftare för syraangrepp.

4. Kvaliteten på näringen

Eftersom matportionerna är små efter operationen är det särskilt viktigt med en hälsosam och fullvärdig kost för att förhindra undernäring och för att viktnedgången ska ske tryggt.

Efter operationen bör du välja maträtter som har ett bra näringsinnehåll och äta allsidig kost bestående av fiberrika spannmålsprodukter, proteinrika och fettsnåla mjölkprodukter, kött, kyckling och fisk samt grönsaker, frukter, bär och mjuka vegetabiliska fetter.

Man ska undvika feta och sockerrika maträtter och drycker. Detsamma gäller alkoholdrycker, eftersom de innehåller mycket kalorier, men bara lite näringsämnen.

Sockerhaltiga drycker kan också orsaka dumpingsymtom, t.ex. illamående, svaghet och hjärtklappning efter måltiden.

Flytande mjölkprodukter är bra proteinhaltiga mellanmål som är enkla att inta. Vatten är den bästa törstsläckaren.

Kolsyrehaltiga drycker är inte nödvändigtvis lämpliga efter operationen.

5. Kosttillskott

När näringsintaget minskar näringsintaget och upptaget blir sämre, kan särskilt gastrisk bypass ökar risken för vitamin- och spårämnesbrist senare.

En fetmaopererad patient ska därför använda rekommendera kosttillskott under resten av sitt liv.

Direkt efter operationen börjar man använda kalcium- och D-vitaminpreparat samt multivitaminpreparat.

Patientens vitamin- och spårelementnivåer, proteinintag och hemoglobin följs upp efter operationen genom årliga blodprovskontroller. Andra kosttillskott används i fortsättningen enligt särskilda instruktioner.

Vanligen minskar vikten snabbt under det första halvåret efter operationen, men efter 1–2 år kan vikten börja öka igen. Därför är det viktigt att lära sig permanenta hälsosamma och viktkontrollerande måltidsvanor, röra på sig tillräckligt och följa upp sin vikt.

Att anta nya mat- och dryckesvanor tar tid. Därför är det viktigt att börja förberedelserna för de framtida förändringarna redan före operationen.

Pröva nu i praktiken på hur det känns att äta som fetmaopererad:

Övning: Testa en kost för fetmaopererade

Redan när du förbereder dig för operation är det mycket viktigt att erkänna och vara medveten om hurdana dina egna matvanor är och pröva på de kostråd som gäller efter operationen.

Fundera först och svara sedan för dig själv på följande frågor:

 1. Är du långsam eller snabb att äta?
 2. Är du van att slafsa i dig din mat varvat med arbete, studier eller hemsysslor eller gillar du lugna mat- och kaffepauser under dagen?
 3. Äter du regelbundet minst ett par gånger per dag eller oregelbundet och sällan?
 4. Äter du för att du är hungrig eller för att du längtar efter något?
 5. Hur stora är dina portioner?
 6. Tycker du att du äter lagom vid måltiderna eller äter du dig proppmätt?
 7. Dricker du sammanlagt minst 2 liter vätska om dagen?
 8. Dricker du jämnt längs med dagen eller mycket på en gång och sällan?
 9. Har du vant dig vid att dricka i samband med måltiderna?

Fundera därefter på:

 • Vilka saker skulle förändras i din vardag efter fetmaoperationen?
 • Hur kan du tillämpa den fetmaopererades kost i praktiken?

Testa nu om du kan äta och dricka på det sätt som krävs efter en fetmaoperation:

 • Inta på en gång högst cirka 2 dl mat eller dryck. Använd t.ex. ett decilitermått för att uppskatta mängden. Placera maten på en liten tallrik eller i en liten skål.
 • Inta en måltid med 2–3 timmars intervall, i praktiken alltså 6–8 gånger om dagen (frukost, lunch, middag, kvällsmål och åtminstone ett par mellanmål). Sätt mobilen att påminna dig om måltiderna om du glömmer att äta. Hoppa inte över måltider.
 • Ät något proteinrikt (t.ex. en mjölkprodukt eller kött, fisk, kyckling) nästan varje måltid. Var uppmärksam på mängden fett och socker i din kost.
 • Öva att tugga långsamt, använd minst cirka 20–30 minuter för intag av fast föda.
 • Se till att du under en dag dricker sammanlagt cirka 2 liter vätska. Drick i huvudsak mellan måltiderna.

Följ den fetmaopererades kostvanor i minst 1–2 veckor.

Här ett exempel på måltider under en dag: Exempel på måltider under en dag för en fetmaopererad person (På finska PDF)

Är du på väg på fetmaoperation? Du får närmare kostråd av din näringsterapeut och vid Coachingen inför fetmaoperationen.

Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä