Vad kostar en fetmaoperation?

Priset på en fetmaoperation för patienten består förutom av avgifterna för poliklinikbesök och vård på vårdavdelningen av kostnaderna för permanenta multivitamin-, kalk- och D-vitaminpreparat.

Till en början behöver patienten också en kort blodförtunningsbehandling (10 dygn), syrahämmande medel (3 mån.) samt smärtstillande medel under de första 1–2 veckorna.

Efter operationen kan medicineringen mot fetmarelaterade sjukdomar, särskilt diabetesmedicineringen, dras ner så att de totala kostnaderna för läkemedelsbehandling minskar markant.

De vitamin- och spårämnestillskott som patienten måste använda resten av sitt liv efter operationen betalar patienten i regel själv.

Viktminskning före operationen med VLCD-preparat innebär också en kostnad, men å andra sidan blir de övriga matkostnaderna i detta skede på motsvarande sätt mindre.

I samband med eventuella komplikationer kan kliniska kompletterande näringspreparat eller sondmatning orsaka tillfälliga merkostnader.

Sjukskrivningsperioden efter operationen är vanligen omkring 2–4 veckor, vilket orsakar inkomstbortfall för patienten.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä