Risker och problem

​En operation medför alltid risker. Också fetmaoperationer medför operationsrisker, men de är sällsynta.

Riskerna för en patient som kommer på operation bedöms alltid individuellt, och om fördelarna anses vara större än de eventuella nackdelarna kan man gå vidare med operationsbehandling.

Det kan uppstå kirurgiska och näringsrelaterade komplikationer både i ett tidigt och i ett senare skede. ​

1. Kirurgiska problem

Sena komplikationer som leder till ny operation uppstår hos omkring 1–4 procent av de opererade.

De vanligaste sena komplikationerna som leder till nya operationer är blödningar och bristning av tarmsammanfogningar.

I sådana fall kan man äta flytande kost undre en längre tid än vanligt, och kliniska kompletterande näringspreparat kan vara nödvändiga.

Risken för dödsfall i samband med operationen är lika stor som vid gall- och ledprotesoperationer, dvs. mycket liten.

Sena komplikationer till kirurgi, t.ex. magsår, tarmvred eller inre bråck är sällsynta men möjliga. Postoperativa sårkomplikationer är i allmänhet sällsynta och lindriga.

2. Näringskomplikationer

Komplikationer och problem som har att göra med näringen kan särskilt i början vara t.ex. uttorkning, förstoppning, diarré, kräkningar och dumpingsymtom (t.ex. svettning, darrningar, hjärtklappning, kraftigt illamående och lös avföring).

Problemen kan bero på att man druckit för lite eller ätit för lite eller för ensidigt, vilket avsaknaden av hungers- och/eller törstkänsla kan leda till hos en del patienter.

Man kan också få besvär om man äter för snabbt, för stora portioner eller torr, seg eller grov mat.

Dumpingsymtomen kan framför allt bero på att särskilt sockerhaltig mat tar sig snabbt fram och upptas i tunntarmen.

Problemen uppträder ändå för det mesta sporadiskt och minskar med tiden, och de förekommer inte heller hos alla patienter.

Symtomen går att lindra och förebygga genom att äta långsamt och tugga omsorgsfullt små täta måltider (med 2–3 timmars intervall) och se till att man får i sig tillräckligt med sockerhaltig mat och dryck. Det kan också hjälpa att öka mängden fibrer och protein i näringen.

Snabb viktminskning innebär dessutom alltid en betydande risk för att man förlorar muskelmassa, vilket har att göra med att man rör sig för lite och äter en proteinfattig kost. Därför är det viktigt att satsa på en fullvärdig kost och på tillräcklig motion.

Senare, särskilt efter gastrisk bypass, kan man få brist på vitaminer och spårämnen. De vanligaste är brist på D- eller B12-vitamin och hos kvinnor järn. För att förebygga vitaminbrist ordineras alla patienter permanenta vitamin- och spårämnestillskott efter operationen.

Dessa tillskott ska patienten ta resten av sitt liv och de får inte lämnas bort.

Genom att följa anvisningarna kan du också själv effektivt förebygga många risker som sammanhänger med operationen:


Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä