Operationens hälsoeffekter

En fetmaoperation garanterar inte en bestående viktnedgång om inte patienten förändrar sina levnadsvanor.

Största delen av fetmarelaterade sjukdomar, som typ 2-diabetes, sömnapné eller depression, blir åtminstone lindrigare efter en operation. Ofta förbättrar en operation också livskvaliteten.

Läs vilka fördelar en fetmaoperation har för hälsan:

1. Diabetes

Efter en fetmaoperation kan man vanligen minska diabetesmedicineringen ordentligt. Längre fram ökar ändå behovet av medicinering efter hand. Vid årskontrollerna bedöms detta med hjälp av patientens egen mätning av blodsockret och HbA1c-resultatet.

Även förändringar i blodtrycksmedicinering är vanliga efter operationen. Att följa upp blodtrycket för att bestämma rätt medicindos är viktigt flera år efter operationen.

2. Sömnapné

Sömnapné är en allt vanligare sjukdom och den förknippas ofta med övervikt. Av patienter med sömnapné beräknas 70 procent vara överviktiga. Vid sömnapné förekommer snarkning, korta andningsuppehåll och uppvaknande vid dem. På grund av avbruten sömn kan patienten lida av symtom på dagen, bland annat trötthet, morgonhuvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga.

Undersökningar visar att viktminskning kan lindra sömnapné och på så sätt förbättra livskvaliteten. Sömnapné utvecklas ofta under en lång tid. Om man har haft sömnapné och övervikt i flera år kan situationen, som beror på att vävnaderna töjs, och de partiella andningsuppehållen fortsätta efter viktnedgången.

Om patienten använder CPAP-apparat för sin apné ska apparatens behandlingstryck kollas efter viktnedgången. Ofta kan trycket minskas avsevärt, även om behovet av tryckbehandling fortsätter. Hos en del patienter kan de nattliga förändringarna vara så små att man inte längre behöver apparaten. En patient som får CPAP-behandling bör diskutera förändringarna i behandlingen med sin egen vårdenhet.

3. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

När man går ner i vikt kan ledproblemen minska. Ofta förbättras rörelse- och funktionsförmågan, vilket i sin tur höjer humöret.


Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä