Hur söker man sig till fetmaoperation?

Fetmaoperation är aldrig den primära behandlingsformen vid fetma. Man bör alltid ha testat livsstilsvägledning innan det är dags att tänka på operation. 

Fetmaoperationer i Finland

Inom hälso- och sjukvården i Finland görs fetmaoperationer vid universitetssjukhusen och de stora centralsjukhusen.

Det kan finnas regionala skillnader i behandlingspraxis och när det gäller att söka till fetmaoperation. Man bör ändå alltid först ha prövat konservativ grundbehandling av fetma innan det går att göra en bedömning om en fetmaoperation behövs. Därför är det bäst att först söka vård på den egna hälsocentralen eller hos sin företagsläkare.

Det kan ta flera år från det att behovet av operation övervägts fram till operationsdagen, eftersom livsstilsbehandling, i grupp eller individuellt, liksom också patientens egna reflektioner om förändring tar tid.

Grupp- och individbehandling för viktkontroll

Grupp- och individbehandling för viktkontroll är det första skedet av den kirurgiska behandlingen av fetma om det inte har prövats tidigare.

Patienten kan få konservativ, alltså icke-kirurgisk, behandling på sin hälsostation, inom företagshälsovården eller på en privat läkarstation.

Hälsoviktportens Hälsobantningscoaching är också en bra möjlighet.

Den konservativa behandlingen:

  • ska räcka minst sex månader
  • målet ska vara en viktminskning på minst 7 procent av startvikten

När kriterierna för kirurgisk behandling av fetma uppfylls och lämplig konservativ behandling har utförts kan läkaren remittera patienten till inremedicinsk klinik för att få en bedömning om behovet av fetmaoperation. Den görs av en läkare i inremedicin eller endokrinologi.

Behovet av fetmaoperation bedöms enskilt

I varje enskilt fall görs en individuell bedömning av möjligheten att behandla patientens fetma på kirurgisk väg. Bedömningen görs av en läkare i inremedicin eller endokrinologi och av en kirurg. De konsulterar dessutom experter i en mångprofessionell arbetsgrupp.

I arbetsgruppen ingår åtminstone en näringsterapeut, och om det behövs konsulteras en psykolog eller psykiater.

I god tid före operationen bedömer läkaren i inremedicin eller endokrinologi behovet och nyttan av en fetmaoperation. Möjliga hinder eller nackdelar och patientens duglighet för en operation bedöms också. I besöket hos specialistläkare ingår blodprov och en bedömning av behovet av gastroskopi och andra undersökningar.

Om man kommer fram till att en fetmaoperation gynnar patienten skriver läkaren i inremedicin eller endokrinologi en remiss till en kirurg.

Om det inte finns något hinder för operation fattar fetmakirurgen ett operationsbeslut och väljer en lämplig operationsform för patienten.

Kötiderna till operationen varierar från region till region.

Uppdaterad  12.9.2019

Kyllä