Hur mycket minskar vikten efter operationen?

Hur bestående resultatet av din viktminskning är beror på hur du kan anpassa viktkontrollmetoderna till din vardag, om du kan ändra din matvanor på ett bestående sätt och hur mycket du rör på dig.

Hos patienter med svår (BMI dvs. viktindex över 35 kg/m2) och patologisk (BMI dvs. viktindex över 40 kg/m2) har kirurgisk behandling av fetma i allmänhet ansetts leda till en större viktnedgång än konservativ behandling.

Enligt de erfarenheter som man fått inom HUS går opererade patienter ner i genomsnitt 20 procent i vikt från vikten på operationsdagen under året efter operationen.

Eftersom största delen av de patienter som skickas till operation har gått ner i vikt i genomsnitt 5 procent redan före operationen, har vikten minskat med sammanlagt 25 procent från det bedömningsbesök som föregick operationen.

Knappt hälften av de opererade patienterna fortsätter inte att gå ner i vikt ett år efter operationen. Hos en del patienter börjar vikten gå upp cirka två år efter operationen.

För att undvika viktuppgång efter operationen är det viktigt att du övat metoder för viktkontroll redan före operationen och att du förbinder dig att ändra dina matvanor på det sätt operationen kräver. Också genom att motionera kan du påverka hur mycket du går ner i vikt efter operationen och hur du behåller resultatet.


Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä