Vägen från remiss till operation (HUS område)

Det tar cirka två–tre månader från beslutet om fetmaoperation till själva ingreppet.

Det kan ta upp till flera år från det att operation övervägs fram till operationsdagen, eftersom grupp- eller individbehandlingen och patientens egna reflektioner om förändring tar sin tid.

Så här framskrider vägen från remiss till operationsdagen inom HUS-området:

1. Första besöket på polikliniken för gastroenterologisk kirurgi

När den remiss läkaren i inremedicin eller endokrinologi skrivit har kommit till fetmakirurgen kallas patienten till polikliniken vid HUS gastroenterologiska klinik på ett första besök före operationen.

Från och med våren 2016 erbjuder Hälsovikthuset patienter som ska på fetmaoperation virtuellt stöd från cirka två månader före operationen till cirka sex veckor efter operationen. Man kan inleda coaching inför sin fetmaoperation vid samma tid som man kallas till läkarbesöket före operationen. För coaching inför fetmaoperation krävs remiss av läkare i inremedicin eller endokrinologi.

Vid det första besöket deltar patienten i ett informationsmöte där kirurgen, en näringsterapeut och en psykiatrisk sjukskötare berättar om den kommande operationen och om förberedelserna för vardagen efter operationen.

Vid samma besök träffar patienten kirurgen, anestesiläkaren, sjuksköterskan och näringsterapeuten individuellt.

  • Tillsammans med kirurgen kommer de överens om tidpunkten för operationen och operationsmetoden.
  • Näringsterapeuten vägleder i den bantning som föregår operationen.
  • Tillsammans med anestesiläkaren och sköterskan går de igenom bl.a. behövliga förhandsuppgifter.
  • Skötarna väger var och en gör en kroppssammansättningsmätning på alla.
  • Anestesiläkaren och kirurgen bedömer om det behövs andra undersökningar före operationen.

I samband med bedömningen av fetmaoperation har patienten möjlighet att få konsultationsbedömning och stöd av HUCS psykiatriproffs. Ibland kan räcker det med några bedömnings- och stödbesök för att ge svar på frågor som gäller det psykiska välbefinnandet. Om det behövs kan patienten hänvisas till psykiatrisk poliklinik för vidare stöd.

2. Förberedelse för operationen

Från operationsbeslutet till ingreppet tar det för närvarande cirka 2–3 månader om man är operationsduglig.

Det är bra att utnyttja tiden för noggranna förberedelser inför operationen.

3. LEIKO-dag

Cirka två veckor före operationsdagen kallas patienten till en s.k. LEIKO-dag (LEIKO = direkt från hemmet till operation) där:

  • Anestesiläkaren och kirurgen granskar de förundersökningsresultat som ingår i förberedelserna av operationen.
  • Näringsterapeuten visar ett exempel på hur en lunch kan se ut, dvs. patienten får i praktiken öva att tillreda en lunch som den ska se ut efter operationen.
  • En fysioterapeut ger i grupp patienterna vägledning i hur man återhämtar sig efter operationen men också i sådant som gäller motion, hälsomotion och muskelkonditionsträning.
  • En sjukskötare berättar om vad som händer under operationsdagen. Bland annat lär sjukskötaren ut hur man injicerar blodförtunnande läkemedel, går igenom hemmedicineringen, väger patienten och visar hur man använder stödstrumpor.

På LEIKO-dagen säkerställs att patienten är operationsduglig. Om patienten gått upp i vikt kan operationen annulleras.

4. Operationsdagen

Patienten kommer till sjukhuset på morgonen dagen för operationen.

Patienter som kommer långt ifrån får gärna komma redan föregående kväll. De första patienterna kommer redan tidigt på morgonen då förberedelserna inför operationen inleds och vikten än en gång kollas.

Patienten går själv till operationssalen och genast efter uppvaknandet uppmanas patienten att stiga upp och försiktigt börja dricka.

Tidig uppgång och övningar på avdelningen, t.ex. flaskblåsning, ingår i programmet för snabb återhämtning och bidrar bl.a. till att förebygga lunginflammation.

Övningar i att dricka inleds så småningom redan på operationsdagen.


Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä