Uppföljning efter operationen (HUS-området)

Det första året efter en fetmaoperation ordnas uppföljning inom den specialiserade sjukvården och därefter inom den öppna vården.

Uppföljning av patienten efter fetmaoperationen

 • Kirurgen följer patientens återhämtning efter operationen på avdelningen före utskrivningen och med ett uppföljningsbesök innan sjukskrivningen upphör.
 • Sjukskötarna följer och instruerar patienten under hela avdelningstiden. Patienten kan vid behov kontakta den kirurgiska vårdavdelningen under det första året efter operationen.
 • Endokrinologen berättar hur läkemedelsbehandlingen av diabetes och eventuella andra sjukdomar ändras efter operationen.

  Patienten besöker endokrinologiska poliklinikens mottagning även 3, 12 och en del ännu 24 månader efter operationen för att kolla upp läkemedelsbehandlingen av vissa relaterade sjukdomar. Dessutom följer man upp vitaminnivåerna och vikten.

  Det första året efter operationen sker uppföljning inom den specialiserade sjukvården. Efter det blir det uppföljning inom den öppna vården.

 • Näringsterapeuten följer upp patientens viktnedgång, bedömer näringssituationen och näringsintaget, vägleder i rekommenderade val och hjälper patienten att anpassa sig till kosten efter operationen.

  Efter operationen träffar näringsterapeuten patienten på avdelningen och under uppföljningsbesöket i slutet av sjukskrivningen.

  Kontrollbesöken hos näringsterapeut fortsätter inom den specialiserade sjukvården på patientens ort och i fortsättningen enligt primärvårdens vårdpraxis. Det är ändå att rekommendera en träff med näringsterapeut särskilt om det uppstår problem med ätandet, om kosten riskerar att bli för ensidig eller om vikten börjar gå upp.

 • Var och en som genomgått fetmaoperation inom HUS område har möjlighet att delta 5 gånger i en ledd kamratgrupp ordnad av psykiatrisk poliklinik, där man övar sig i färdigheter som krävs i den nya livssituationen. Gruppen samlas i Mejlans. Om du så önskar kan du be kirurgen skriva en remiss till gruppen under det första besöket.

När uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör är det mycket viktigt att resten av livet gå på årlig kontroll inom primärvården och ta laboratorieprov. Vitaminbrist till följd av operationen kan visa sig först efter flera år.

Laboratorieprov som tas varje år:

Årligen kontrolleras åtminstone följande:

 • liten blodbild
 • kreatinin
 • kalium och natrium i plasma
 • albumin eller prealbumin
 • blodsocker hos diabetiker, HbA1c
 • lipider hos dyslipedimipatienter
 • D-vitamin
 • B12-vitamin
 • vid behov magnesium i plasma, B1-vitamin sam folat i plasma eller
  erytrocyter.

Patienten bör själv komma ihåg att reservera tid för den årliga uppföljningen på hälsostationen eller i företagshälsovården.

Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä