Fetmabehandling före operationen (HUS område)

Det kan ta upp till flera år från det att operation övervägs fram till operationsdagen. Grupp- eller individbehandlingen av fetman och patientens egna reflektioner om förändring tar tid.

​Grupp- och individbehandling för viktkontroll

Grupp- och individbehandling för viktkontroll är det första skedet av den kirurgiska behandlingen av fetma om det inte har prövats tidigare.

Konservativ behandling kan genomföras på patientens egen hälsostation, inom företagshälsovården eller på en privat läkarstation. Hälsovikthusets Hälsobantningscoaching är en bra möjlighet.

Den konservativa behandlingen:

  • ska räcka minst sex månader
  • målet ska vara en viktminskning på minst 7 procent av startvikten

När kriterierna för operativ behandling av fetma uppfylls och lämplig konservativ behandling har genomförts kan läkaren remittera patienten till en läkare i inremedicin eller endokrinologi vid en inremedicinsk klinik vid HUS.

Bedömning av fetmaoperation hos läkare i inremedicin eller endokrinologi

Läkaren i inremedicin eller endokrinologi bedömer patientens duglighet för fetmaoperation och operationens fördelar och eventuella nackdelar.

Möjligheten till fetmaoperation bedöms inom HUS område – beroende på patientens bostadsort – på HUCS Mejlans, Jorvs och Pejas sjukhus endokrinologiska polikliniker och på Hyvinge, Lojo och delvis Borgå sjukhus inremedicinska polikliniker.

Vid besöket hos specialistläkare tas blodprov och görs en bedömning av behovet av gastroskopi och andra undersökningar.

Det är bra att diskutera med läkaren om att sluta röka och vid behov be om ett recept på rökavvänjande läkemedel.

Man måste ha slutat röka före det första besöket hos fetmakirurgen. De sista månaderna för operationen skulle nämligen tankarna bara kretsa onödigt mycket kring rökstoppet.

Om man kommer fram till operativ behandling skriver läkaren i inremedicin eller endokrinologi en remiss till fetmakirurg.


Uppdaterad  15.9.2017

Kyllä