Fetmakirurgi inom HUS-området

De fetmakirurgiska ingreppen inom HUS område flyttade från HUCS Gastrocentrum Peijas sjukhus till Mejlans tornsjukhus i början av 2016.

På behandling med fetmaoperation tillämpar HUS social- och hälsovårdsministeriets enhetliga grunder för icke-brådskande vård och gängse vård-rekommendationen för fetma.

På undersidorna i den här delen kan du läsa hur en fetmaoperationspatients vård framskrider inom HUS område.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä