Motion

För den som överväger fetmaoperation är det viktigt att redan före operationen tänka över sina motionsvanor utöver matvanorna.

Rör du inte på dig på dagarna eller idkar du regelbunden motion?

Det lönar sig att göra motion till en vana redan före operationen för att den viktnedgång man uppnått ska bli bestående.

Muskelkonditionsträning bör man börja med redan före operationen så att muskelmassan är så bra som möjligt när man ska på operation. Samtidigt blir övningarna i god tid en del av vardagen.

Följande övning hjälper dig att bedöma din situation just nu och planera din fysiska aktivitet i fortsättningen. ​

Övning: Testa om du rör på dig tillräckligt

Skriv upp din fysiska aktivitet åtminstone under en vecka.

Till din hjälp kan du använda:

 • formuläret för veckouppföljning av fysisk aktivitet (PDF)
 • en aktivitetsmätare eller
 • en lämplig mobilapp för uppföljning av fysisk aktivitet

Bedöm därefter om du uppfyller rekommendationen för hälsomotion i din vardag?

Obs! Du kan dela upp din fysiska aktivitet under veckan i tio minuters bitar.

Om din fysiska aktivitet just nu ligger under rekommendation för hälsomotion ska du fundera över:

 • hur du skulle kunna öka din fysiska aktivitet nu och efter fetmaoperationen för att minimera minskad muskelmassa?
 • vad kan ge dig motivation och njutning för att motionera regelbundet?

Slutligen ska du fundera på och svara tyst för dig själv:

 • hurdan motion ger mig njutning?
 • hurdan motion kan jag inte hålla på med och hurdan motion kan jag hålla på med?
 • bromsar obehagliga minnen från barndomens och skoltidens motions- och gymnastikuppleveser fortfarande upp mitt motionsintresse?
 • har jag grundligt tagit reda på vilka motionsmöjligheter som står till buds?
 • vad skulle kunna få mig att röra på mig? - Till exempel en kompis/bra musik eller räcker det med att jag känner att jag mår bra?

Sår här lyckas du öka din fysiska aktivitet mitt i vardagen:

1. Välj en motionsform som höjer både uthålligheten och muskelkonditionen utifrån din grundkondition. Öka den fysiska aktivitetens längd och ansträngning stegvis.

2. För hälsan är det alltid bättre om man ens rör sig lite än inte alls. För en storvuxen person med dålig kondition höjer redan promenad och cykling under arbetsresorna samt tunga hushålls- och gårdssysslor konditionen.

3. Fundera på hur dina motionsvanor borde förändras för att du skulle röra på dig åtminstone enligt minimirekommendationen (se övningen ovan)?

4. Lägg upp ett veckoschema för din fysiska aktivitet. Ett fungerande schema är realistiskt men innehåller mätbara, tidsplanerade och trevliga aktiviteter.

 • Fördela motionerandet på minst tre dagar.
 • Rör på dig så att du blir åtminstone lite andfådd.
 • Gör motionerandet till en del av dina vardagsrutiner.

5. Fundera på vilka praktiska arrangemang din nya plan kräver?

 • Till exempel "jag antecknar mina motionsstunder i kalendern", "jag ansluter mig till en idrottsförening eller ett gym", "jag anmäler mig till en kurs", "jag packar färdigt min sportutrustning redan kvällen före", "jag kommer på förhand överens med en kompis om att ta en motionsrunda" osv.

Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä