Kosten före operationen

Kriteriet för att få komma på fetmaoperation är att man med konservativ behandling går ner minst 7 procent. Det är viktigt att patienten går ner i vikt före operationen framför allt för att minska operationsriskerna.

Att anta hälsosamma och varierade matvanor redan före operationen är viktigt, eftersom operationen i sig inte automatiskt gör att man går ner i vikt, utan leder patienten till matvanor som stödjer viktkontroll. Därför förutsätter man redan före operationen att den som ska komma på fetmaoperation har deltagit i en viktkontrollgrupp eller i individuell handledning som stöd för livsstilsförändringarna.

Utöver den viktminskning som skett med stöd av grupp- eller individvägledning är det viktigt att den som ska opereras går ner i vikt strax före operationen. Syftet med viktminskningen före operationen är att minska fettet runt de inre organen och i levern så att operationen tekniskt kan utföras på ett säkert sätt.

Viktminskningen före operationen planeras individuellt på näringsterapeutens mottagning. Målet är då vanligtvis en viktminskning på ytterligare minst 5–8 procent. Om viktindexet är mycket högt eller om vikten klart gått upp under den senaste tiden kan målet vara högre.

Viktminskningen före operationen genomförs vanligen med en väldigt kalorisnål diet under några veckor. Läs mer om väldigt kalorisnål diet nedan.

Om patienten inte lyckas gå ner i vikt före operationen i enlighet med målen, kan en redan planerad operation annulleras.

Väldigt kalorisnål diet (VLCD)

Väldigt kalorisnål diet eller VLCD-diet (från engelskans very low calorie diet, på finska ENE – erittäin niukkaenerginen dieetti) är fetmabehandling enligt gängse vård-rekommendationen där den huvudsakliga kosten består av kliniska bantningspreparat.

VLCD-diet kan användas som en del av fetmabehandlingen om patientens viktindex, dvs. förhållandet mellan vikt och längd, är över 30 kg/m2 och vanliga kostförändringar inte gett resultat.

Dietprodukterna innehåller de näringsämnen kroppen behöver men som namnet säger är de kalorisnåla.

Många undersökningar har gjorts om dieten både här hemma och utomlands. VLCD har konstaterats vara effektiva och trygga om de används rätt.

För vem lämpar sig VLCD-diet?

Dieten bör genomföras under övervakning av hälsovårdspersonal. Innan man börjar VLCD-diet ska en läkare med erfarenhet av bantning bedöma dietens lämplighet för patienten.

VLCD-kost är inte lämplig som fetmabehandling för patienter med typ 1-diabetes, normalviktiga (BMI mindre än 25 kg/m2), gravida eller ammande kvinnor, inte heller för personer som har en klinisk ätstörning eller allvarlig sjukdom* (* t.ex. instabil angina pectoris, cerebrovaskulär störning, betydande njur- eller leversjukdom, allvarlig infektion).

Dietens lämplighet bör övervägas också om patienten är under 18 eller över 65 år, viktindex är 25–30 kg/m2 eller patienten har gikt eller gallsten.

Permanent medicinering är inte ett hinder för VLCD-kost, men läkaren måste bedöma dietens effekt på patientens medicinering och göra ändringar om det behövs.

Till exempel måste diabetesmedicineringen vanligen minskas och mängden blodtrycksmedicinering övervägas under dieten. Medicinering med diuretikum avslutas eller halveras. Behandling med Marevan kräver initialt intensifierad INR-övervakning och vid behov justeras medicineringen.

Mer detaljerade och individuella råd ger alltid den behandlande läkaren.


Uppdaterad  15.8.2018

Kyllä