Fortplantningshälsa

Feta kvinnor som är gravida har betydande hälsorisker. Genom att gå ner i vikt minskar riskerna. Viktnedgång stöder fortplantningshälsan framför allt hos tidigare infertila personer. Graviditet kan planeras tidigast ett år efter operationen.

​VIKTIGT:

  • Man ska se till att förhindra graviditet på annat sätt än med p-piller eller kopparspiral före en fetmaoperation.
  • Järnbristanemi som beror på riklig menstruation ska vara behandlad före en fetmaoperation.
  • Graviditet ska planeras tidigast ett år efter operationen.
  • Man ska diskutera planeringen av en graviditet med den behandlande endokrinologen eller gynekologen så att man kan börja ta nödvändiga spårämnes- och vitamintillskott.
  • En kvinna som genomgått fetmaoperation ska följas upp inom den specialiserade sjukvården.

Viktnedgång stödjer fortplantningshälsan

En fet kvinnas graviditet är förknippad med betydande hälsorisker. Hormonella förändringar leder till störningar i menstruationscykeln och fertilitetsproblem.

Övervikt försvagar resultaten av infertilitetsbehandlingar. Sådana rekommenderas å andra sidan inte heller för sjukligt feta kvinnor på grund av riskgraviditeter.

Kvinnans fruktsamma tid är begränsad, så behandlingen av fetma bör vara effektiv. Fetmaoperation av sjukligt feta patienter kombinerad med livsstilsförändringar är det effektivaste sättet att uppnå en permanent viktminskning.

I och med viktminskningen korrigeras de hormonella avvikelserna, och möjligheten att bli gravid förbättras och riskerna i anknytning till graviditet och förlossning minskas. Möjligheten till graviditet ökar genom viktnedgången framför allt hos tidigare infertila kvinnor.

Det är bra att välja en lämplig preventivmetod redan när fetmaoperationen planeras

Vid riklig menstruation kan anemi och eventuell järnbrist utvecklas. Dessa bör behandlas före fetmaoperationen, eftersom järn inte absorberas lika bra efter en bypassoperation av magsäcken som före operationen.

Patienten bör uppsöka gynekolog eller allmänläkare 2–3 månader före fetmaoperationen.

Bra preventivmetoder kan vara hormonspiral, plåster eller preparat som appliceras på huden. Kopparspiral eller p-piller rekommenderas inte. Kopparspiral kan öka menstruationsblödningen och det är inte heller säkert hur p-pillren tas upp efter operationen.

Man kan börja planera graviditet redan cirka ett år efter fetmaoperationen

En fetmaopererad kvinnas graviditet ska vara planerad, och vid uppföljning av graviditeten ska vissa särdrag beaktas.

Graviditet rekommenderas inte under det första året efter operationen på grund av de stora förändringar som sker i näringstillståndet och den ökade risken av tunntarmsvred hos modern. Därför är det viktigt att hitta en lämplig preventivform (redan under viktnedgången före operationen). En oplanerad graviditet är dock inte en orsak till abort.

Vikten minskar med upp till tiotals kilo under de första sex månaderna. Kvinnan kan då lida av näringsbrist trots att hon tar vitamin- och spårämnestillskott och äter rätt.

Cirka ett år efter fetmaoperationen kan man börja planera för graviditet. Det viktiga är att viktminskningen har stabiliserats och att den som planerar graviditet har ett bra näringstillstånd före graviditeten.

Det lönar sig att diskutera saken med läkaren. Då bör man kontrollera med blodprov att albumin-, folat-, B-12-vitamin-, D-vitamin- och hemoglobinvärdena är normala.

Före graviditet är det viktigt att rekommenderade näringstillskott används regelbundet.

När du planerar graviditet och under graviditet ska du se till att du får ett tillräckligt och korrekt tillskott av vitaminer och mineraler:

  • Framför allt bör du se till att du får ett tillräckligt tillskott av folat. Folsyrerekommendationen för en fetmaopererad mamma är 5 mg. Intaget av folsyra bör inledas tre månader före graviditeten och fortsätta under amningen.
  • Intaget av vitamin A bör begränsas under graviditet, vilket är anledningen till att man under graviditeten i allmänhet byter till ett multivitaminpreparat utan tillsatt vitamin A (t.ex. Multivita graviditet och amning).
  • En gravid kvinnas hemoglobinnivåer följs upp och järntillskott används vid behov.

En kvinna som genomgått fetmaoperation följs upp inom den specialiserade sjukvården

Tillståndet efter en fetmaoperation har vissa särdrag, och därför bör graviditeten följas upp inom den specialiserade sjukvården. De gravida kvinnor som fetmaopererats inom HUS-området följs upp på Kvinnokliniken.

Vid graviditeter som börjar efter en fetmaoperation och viktminskning är risken för missfall och graviditetskomplikationer (t.ex. diabetes och blodtryck) mindre jämfört med situationen före operationen.

Efter en fetmaoperation är matportionerna mindre än tidigare. En gravid kvinna bör ägna särskild uppmärksamhet åt att äta allsidigt och hälsosamt så att både mamma och foster mår bra.

Under graviditeten och redan i planeringsskedet kan det finnas behov av att träffa en näringsterapeut. Det är att rekommendera att patienten i god tid skickas till en näringsterapeut för bedömning och vägledning om den opererade har problem med att äta eller om det föreligger risk för undernäring eller om det gått mindre än ett år från fetmaoperationen.

En fetmaopererad kvinna kan föda vaginalt. Grunderna för kejsarsnitt är de samma som för andra kvinnor.

Efter förlossningen uppmuntras mamman att amma sitt barn, och hon får stöd för viktkontroll efter graviditeten.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä