Det psykiska välbefinnandet

Anpassningen till livet efter operationen förutsätter ett grundligt övervägande före beslutet och omsorgsfull förberedelse. Anvisningarna och stödet från proffs och andra opererade främjar det psykiska välbefinnandet.

En fetmaoperation är ett stort beslut och en förändring i livet, som man ofta funderar länge och allvarligt på.

De första känslorna präglas oftast av iver samt hopp om bättre hälsa och ökat fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande.

Å andra sidan kan man känna oro inför operationens risker, de kroppsliga förändringarna, anpassningen till nya matvanor liksom också stödet från andra.

Ofta är förändringarna mestadels positiva. Det är ändå bra att vara medveten om att det ibland också kan vara svårt att anpassa sig till positiva och önskade förändringar.

Ibland kan besvikelsen vara relaterad till det faktum att vikten inte minskar som väntat eller viktminskningen inte löser problemen på andra livsområden. Oro för viktökning är också vanligt efter operation.

De flesta patienter som kommer på fetmaoperation har blivit vana vid reglera sina känslor såsom stress, sorg, ilska och ångest genom att äta. Olika typer av depression och ångest är vanliga bland människor som lider av fetma. Å ena sidan kan fetma predisponera för depression och ångestsymtom, och å andra sidan kan dessa symtom predisponera för fetma. Det finns också människor som kommer på fetmaoperation men som inte har eller har haft psykiska symtom.

För bestående viktminskning behövs en ny inställning till kost och motion. Efter operationen börjar en anpassningsperiod.

Förändringen är sällan jämn – det kan ske tillbakagångar och tron kan sättas på prov.

Alla kan självständigt lära sig färdigheter som har att göra med förändringen, till exempel i Hälsoviktportens egenvårdsdel eller med kamratstöd.

Det väsentliga är att man söker hjälp tidigt allt efter behov och situation.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä