Alkohol och rökning

Det finns skäl att tänka över sina alkohol- och rökvanor före operationen.

Sluta röka i god tid före fetmaoperationen.

Rökning ökar risken för operationskomplikationer, framför allt störningar i sårläkningen, men det försvagar också lungfunktionen. Rökning kan till och med vara ett hinder för operation och leda till att det inte blir någon operation om patienten inte slutar röka.

Man ska sluta röka före det första besöket på kirurgiska polikliniken. Men det kan löna sig att sluta röka redan när man bestämt sig för att söka till operation, för det kan vara en utmaning att både sluta röka och gå ner i vikt före operationen.

Om du har svårt att sluta röka kan du besöka din läkare eller företagsläkare. Självhjälp för rökavvänjning erbjuds bland annat av Stumppi.fi (Andningsförbundet)

Använd alkohol med stor eftertanke

Det är bra att tänka över sina alkoholvanor redan före operationen.

Regelbunden användning av alkohol kan försvaga viktminskningsresultatet och vikten kan rentav gå upp.

Alkoholdrycker är mycket kaloririka. När man är alkoholpåverkad äter man lätt för mycket. Enligt undersökningar har fetmaopererade en ökad risk för problembruk av alkohol.

För en del fetmaopererade kan alkohol ersätta s.k. tröstätande. Andra kanske söker tröst i alkoholen för andra psykologiska utmaningar.

Alkohol är inte att rekommendera efter fetmaoperation. Efter en fetmaoperation tas alkohol upp snabbare av kroppen och alkoholhalten i blodet stiger till en högre nivå än före operationen. Detta bör du beakta särskilt om du ska köra bil.

Använd alltså alkohol med eftertanke och tidigast först när det gått flera månader från operationen.

Direkta hinder för fetmaoperation är alkoholism och drogberoende.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä