Förberedelse för operationen

Från operationsbeslut till ingrepp tar det i detta nu cirka två–tre månader. Det kan ändå ta upp till flera år från det att operation övervägs fram till operationsdagen, eftersom grupp- eller individbehandlingen och patientens egna reflektioner om förändring tar sin tid.

Före operationen förutsätter man att patienten deltagit i en viktkontrollgrupp eller i Hälsobantningscoaching eller fått individuell handledning som stöd för livsstilsförändringarna. Det är nämligen viktigt att anamma hälsosamma och mångsidiga måltidsvanor redan före operationen.

Anpassningen till livet efter operationen kräver ett grundligt övervägande innan man tar beslut samt omsorgsfull förberedelse. Anvisningarna och stödet från proffs och andra opererade främjar en lyckad behandling.

Läs mer på de underordnade sidorna.

Uppdaterad  6.9.2017

Kyllä