Psykiska konsekvenser av fetma

Fetma och psykiskt välbefinnande går hand i hand.

Övervikt, fetma eller viktrelaterade problem i allmänhet påverkar också det psykiska välbefinnandet och individens liv på många olika sätt. Den psykiska belastningen som fetma medför kan till exempel påverka:

  • humöret
  • självkänslan
  • livskvaliteten
  • de sociala relationerna.

Det psykiska välbefinnandet och orken är viktiga delar av förebyggande och behandling av fetma. Till exempel är kopplingen till depression dubbelriktad: fetma ökar risken för att insjukna i depression, men depression eller den relaterade läkemedelsbehandlingen kan också leda till viktuppgång. Ibland är det nödvändigt att först behandla den psykiska hälsan för att kunna behandla fetman.

Ofta har personen också tidigare erfarenheter av diskriminering eller har blivit fördomsfullt bemött på grund av fetman. Viktrelaterade dåliga bemötanden har negativa effekter på det psykiska välbefinnandet och kan störa viktkontrollen och fetmabehandlingen. Tidigare erfarenheter kan till exempel påverka hur en person vågar söka hjälp för viktkontroll. Ansvaret för obehagliga upplevelser ligger aldrig hos individen – alla människor är lika värdefulla och alla bör ha tillgång till hjälp för oroväckande hälsoproblem.

I Psykporten hittar du tillförlitlig information, egenvårdsprogram och servicevägledning i anslutning till den psykiska hälsan.

Uppdaterad  8.2.2023

Kyllä