Fetmans metaboliska inverkan

De metaboliska, det vill säga ämnesomsättningsrelaterade konsekvenserna av fetma är vanliga.

Fetma ökar avsevärt risken för följande sjukdomar:

  • typ 2-diabetes
  • fettlever
  • förhöjt blodtryck
  • störningar i fettomsättningen
  • kransartärsjukdom
  • problem med fertiliteten
  • metabolt syndrom.

Läs mer om de metaboliska konsekvenserna och hälsofördelarna av viktkontroll:

Uppdaterad  8.2.2023

Kyllä