Mekaniska konsekvenser av fetma

Som en mekanisk konsekvens av fetma blir kroppen mer belastad och vardagen blir mer utmanande. Den tunga kroppsvikten gör det svårt att röra sig och andas.

Fetma belastar hela kroppen

Den vanligaste mekaniska sjukdomen som orsakas av fetma är artros. Största delen av artros uppstår i höftet, knäet och fotleden, men smärtsam artros kan också uppstå i de små lederna. Fetma verkar också öka förekomsten av ryggsmärta och symtom som beror på irritation i ischiasnerven.

Fettmassan i bukhålan trycker upp diafragman och plattar ut lungorna, vilket minskar lungkapaciteten. Det ökade trycket i bukhålan kan orsaka halsbränna och diafragmabråck. Dessutom kan trycket i bukhålan orsaka urininkontinens och utsätta för livmoderframfall.

Även en liten viktnedgång kan ge hälsofördelar, till exempel genom att den minskar belastningen på lederna. En viktnedgång på cirka 10 procent kan förbättra rörligheten och lindra ledvärk.

En tung kroppsvikt försämrar sömnkvaliteten

Den ökade fettmassan orsakar tryck på hals- och svalgområdet, vilket ofta leder till sömnapné och en försämrad sömnkvalitet. Sömnapné är andningsuppehåll i sömnen som varar i minst tio sekunder i taget. Andningsuppehållen stör särskilt djupsömnen, vilket leder till en sämre återhämtning och högre nivåer av stresshormoner. Snarkning är ett symtom som föregår eller hör samman med sömnapné, dvs. andningsuppehåll. Svårighetsgraden av sömnapné förbättras vanligen med cirka 10 procent om man går ner i vikt. 

Du kan läsa mer om sömnapné på Lunghusets webbplats.

Uppdaterad  8.2.2023

Kyllä