Hälsoeffekter av viktminskning

Varför är viktminskning bra för din kropp och ditt sinne? Titta på animationen om ämnet.

Fetma ökar helt klart hälsoriskerna, men även levnadsvanorna och generna påverkar utvecklingen av fetma-associerade sjukdomar. När man bedömer hur fetma påverkar hälsan krävs en helhetsbedömning av de metaboliska (ämnesomsättningsrelaterade), de mekaniska (ökad kroppsvikt) och de mentala (psykiska) effekterna av ökad kroppsvikt.

Viktpendling, det vill säga jojobantning kan vara mer skadligt för hälsan än fetma. Därför rekommenderas långsiktiga och måttliga metoder vid bantning. Om man har fetmarelaterade sjukdomar och många extrakilon är målet inte en normalvikt utan en gradvis, måttlig och permanent viktminskning. Även en liten viktnedgång hjälper till att förebygga de sjukdomar som är associerade med fetma. En flexibel viktkontroll kräver inte total vägran, utan en balans mellan vanor, självrannsakan och upprätthållande av egna resurser.

Även en permanent viktnedgång på 5–10 procent minskar många av de hälsoproblem som är förknippade med fetma.

När vikten minskar:

  • Avlägsnas fettet först från de viktigaste organen för ämnesomsättningen, t.ex. levern.
  • Får de flesta också lägre blodtryck.
  • Lindras sömnapné och smärta som orsakas av artros.
  • Kan depression och ångest lindras.

Läs mer om hälsofördelarna med viktminskning:

Uppdaterad  8.2.2023

Kyllä