Vad innebär god fetmabehandling?

God fetmabehandling är ett samarbete mellan patienten och vårdpersonalen. Målet med behandlingen är att förbättra patientens livskvalitet och bevara patientens hälsa.

Vad är målet med fetmabehandlingen?

Målet med fetmabehandlingen är att förebygga och behandla sjukdomar som är relaterade till fetma eller som förvärras av fetma. Fetmabehandlingen syftar också till att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Fetmabehandlingen är inriktad på positiva och permanenta livsstilsförändringar och en därmed sammanhängande tillräcklig viktnedgång eller att stoppa viktuppgången. Enligt den nuvarande kunskapen kan även en viktnedgång på fem procent ge upphov till sådana förändringar i ämnesomsättningen som är gynnsamma för hälsan. Om du har gått upp i vikt under en längre tid är det redan ett betydande resultat att stoppa viktuppgången.

Att ta upp ämnet fetma inom hälso- och sjukvården

Fetma är ofta ett känsligt ämne. Patienten kan känna att läkarens eller skötarens ingripande är påträngande, trots att vårdpersonalen försöker hjälpa till. När man diskuterar fetma inom hälso- och sjukvården är det viktigt att diskussionen är öppen och respektfull och att man betonar patientens expertis i hens eget liv.

Nyckeln till fetmabehandling är att stödja patientens psykiska resurser och permanenta livsstilsförändringar. Vårdpersonalens roll är att hjälpa patienten att upptäcka de färdigheter och styrkor som hen redan har. Vårdpersonalens roll är att lyssna, kartlägga stödbehovet och ge stöd.

Hur ska man agera som patient?

Patienten har rätt att bli hörd och bemött under diskussionen. Ibland kan tidpunkten för att tala om fetma vara dålig ur patientens synvinkel. I så fall kan man begära att få återkomma till ärendet vid en lämpligare tidpunkt. Patienten kan också be om att få ta med sig material om till exempel tillgängliga stödformer och fråga hur hen kan återkomma till ämnet senare. Eftersom fetma har mycket individuella orsaker räcker det inte med råd om att öka motionen och om hälsosam kost. Det är ofta viktigare att tala om de bakomliggande sjukdomarna och smärtan, stressen eller sömnkvaliteten. Patienten kan själv begära att dessa ämnen diskuteras på mottagningen.

viktminskning; hälsoviktshuset; fetmabehandling; fetma; hälsa; patient; bantning; hälso- och sjukvården; läkare; vårdpersonal; livsstilsförändring; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023