När behandlas fetma med läkemedel?

Medicinering kan prövas som ett komplement till andra behandlingar om en livsstilsbehandling inte har varit tillräcklig. Det är värt att överväga medicinering, särskilt om det är svårt att kontrollera aptiten.

För vem lämpar sig läkemedelsbehandlingen?

Läkemedelsbehandling kan från fall till fall användas som en metod för fetmabehandling för att stödja en livsstilsförändring. Läkemedelsbehandlingen kan också påbörjas efter viktnedgången för att stödja viktnedgångens hållbarhet. Aptitnedsättande läkemedel är särskilt användbara när patienten har svårt att kontrollera sitt ätande, när portionsstorleken lätt blir för stor, eller när det finns begär och småätande. Aptitnedsättande läkemedel gör det lättare att göra förändringar som strävar till en lågkaloridiet, vilket är anledningen till att tidpunkten för att börja med läkemedlet är bra under en effektiverad livsstilsbehandling. Livsstilsbehandling kan tillhandahållas individuellt, i grupp, på distans eller på webben.

Läkemedelsbehandlingen utförs under läkarens övervakning och om den inte är effektiv (t.ex. om ingen viktminskning eller lindring av associerade sjukdomar uppnås inom cirka fyra månader) avbryts den. En fungerande läkemedelsbehandling bör däremot vara långvarig, upp till flera år. Eftersom vikten tenderar att komma tillbaka, bör ett senare avslutande av medicineringen ske långsamt, med omdöme och med god övervakning.

Läkemedelsbehandlingen kan kombineras med en livsstilsbehandling hos personer med ett viktindex över 30 eller över 27 hos personer med associerade sjukdomar till övervikt.

Hur fungerar läkemedlen?

Det finns tre olika läkemedelspreparat som officiellt används i Finland vid fetmabehandling. Läkemedelsalternativen omfattar liraglutid (Saxenda), en kombination av naltrexon och bupropion (Mysimba ®) samt orlistat (Orlistat). Liraglutid och kombinationen naltrexon/bupropion dämpar aptiten och orlistat förhindrar absorptionen av fett från maten. Dessutom är semaglutid, som fungerar som liraglutid, på väg att bli ett lovande nytt läkemedel för behandling av fetma och det används för närvarande för att behandla diabetes.

Aptitnedsättande läkemedel kan hjälpa till att kontrollera ätandet och därmed göra det lättare att göra livsstilsförändringar. Läkemedel som används vid fetmabehandling har, precis som andra läkemedel, potentiella biverkningar. Dessa kommer att diskuteras med din läkare när ni planerar din behandling.

läkemedel mot fetma; läkemedel; läkemedelsbehandling; fetma; bantning; hälsoviktshuset; viktminskning; bantningsläkemedel; fetmabehandling; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023