Miniinterventioner

Miniinterventionen lämpar sig för personer som endast är lite feta och där lättare stöd från hälso- och sjukvården och den självständiga viktkontrollen verkar vara tillräckliga.

Syftet med en miniintervention är att motivera och stödja en självständig fetmabehandling. Miniinterventionen kan utföras under ett läkarbesök eller genom att boka tid hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har specialiserat sig på fetmabehandling.

Miniinterventionerna omfattar följande:

  • en diskussion om viktkontroll, levnadsvanor och deras inverkan på välbefinnandet
  • en bedömning av fetma
  • en konkret plan för egenvård
  • en presentation av verktyg för viktkontroll enligt individuella behov
  • elektroniskt eller skriftligt material för att stödja viktkontrollen.

Utöver miniinterventionen kan egenvårdsprogrammet för Viktkontroll, som är öppet för alla, också stödja livsstilsförändringar:

fetmabehandling; livsstilsbehandling; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023