Livsstilsbehandling

Livsstilsbehandling tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Målet med behandlingen bestäms utifrån individens mål, livssituation och möjligheter.

Mångfaldig livsstilsbehandling

Livstilsbehandling inom hälso- och sjukvården är en behandling som omfattar flera möten, antingen individuellt eller i grupp, med fokus på de viktigaste levnadsvanorna för viktkontroll. Antalet handledningar planeras från fall till fall.

Handledningen kan ske på plats, på distans eller på webben. Patienten är själv ansvarig för bantningen och viktkontrollen, så det är viktigt att patienten är delaktig i behandlingsplaneringen. Detta gör det också lättare att förbinda sig till förändringarna.

Syftet med livsstilsbehandlingen är att enligt individuella mål, omständigheter och möjligheter:

 • göra hälsosamma levnadsvanor till en del av vardagen.
 • bibehålla den nuvarande vikten (viktkontroll).
 • uppnå en viktnedgång på minst fem procent och bibehålla den uppnådda vikten, som inte alltid är normalvikt, särskilt inte vid svår fetma.
 • förbättra den fysiska och psykiska funktionsförmågan.
 • förbättra livskvaliteten.

Kärninnehållet i livsstilsbehandlingen är att:

 • kartlägga patientens livssituation
 • förbinda sig till livsstilsförändringarna och stärka motivationen genom att sätta upp mål
 • stärka kontrollen över ätandet
 • lära sig matvanor som stöder viktkontrollen
 • öka den fysiska aktiviteten och minska stillavarandet.
 • få tillräckligt med sömn
 • övervaka vikten.

Även om det finns andra sätt kan livsstilsförändringarna vara tillräckliga för att uppnå ett permanent viktminskningsresultat. Levnadsvanorna behandlas i avsnittet om egenvård i Hälsoviktshuset och i egenvårdsprogrammet för viktkontroll som är öppet för alla.

viktminskning; fetmabehandling; fetma; livsstilsbehandling; livsstilsförändring; bantning; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023