Behandlingsmetoder vid fetma

Fetma kan behandlas på många olika sätt. Grundprincipen i fetmabehandlingen är dock alltid en livsstilsbehandling.

Vilka metoder finns det för att behandla fetma?

Största delen av fetmabehandlingarna tillhandahålls av primärvården, t.ex. på hälsocentraler och inom företagshälsovården. En bra fetmabehandling är patientorienterad och behandlingsplanen görs upp tillsammans med patienten. Behandlingsalternativen för fetma är livsstilsbehandling, en lågenergikost (VLCD), läkemedel och fetmaoperationer. Grundprincipen i all behandling är livsstilsbehandling. Största delen av fetmabehandlingarna bör ske inom primärvården, där alla former av fetmabehandling, utom operationer, är tillgängliga.

Utöver en bedömning av fetmaoperation, kan man överväga en remiss till den specialiserade sjukvården om fetman är svår att behandla, om den har allvarliga associerade sjukdomar eller om en fetmabehandling inom primärvården inte är möjlig eller inte har gett önskat resultat.

Att välja rätt behandlingsmetod

Behandlingsmetoderna börjar vanligen med en livsstilsbehandling, som i vissa fall kan omfatta en diet med mycket lågt energiinnehåll. Livsstilbehandlingen kan förverkligas ansikte mot ansikte på individuella möten, i viktkontrollgrupper, som distansmottagningar eller online (t.ex. Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset).

Behandlingsmetoden väljs utifrån patientens hälsotillstånd och ålder. Även livssituationen, såsom graviditetsplanering, beaktas vid valet av behandling. Valet av behandlingsmetod påverkas också av patientens egna önskemål och resurser.

fetmabehandling; fetma; livsstilsbehandling; viktkontroll

Kyllä

Uppdaterad  8.2.2023