Plastikkirurgiska åtgärder efter en fetmaoperation inom HUS område

Hudförändringar efter en viktnedgång korrigeras ibland med plastikkirurgiska ingrepp.

Plastikkirurgiska ingrepp efter fetmaoperation i HUS-området

När du går upp i vikt tänjs huden. Efter en betydande viktminskning orkar huden inte alltid återställas. Om hudvecken som orsakats av bantningen vållar funktions- eller hälsoproblem kan man överväga att korrigera dem inom den offentliga hälso- och sjukvården. Hudveckens storlek och olägenhet varierar från nästan diskret slapphet till stora hudveck som dagligen förvårar livet.

Hudveck bildas vanligtvis på nedre delen av magen, brösten, överarmarna och lårens insida. Vissa personer konstateras dessutom ha besvärliga hudveck på sidorna eller skinkorna. Hudveck kan också uppstå i ansiktet och på halsen, men hos de flesta patienter är förändringarna i ansiktet inte betydande.

De vanligaste hudvecken som korrigeras inom den offentliga hälso- och sjukvården är slapp hud på nedre delen av magen eller underkroppen. Hudvecken på brösten, överarmarna och lårens insida korrigeras endast i särskilda fall inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Haitarin otsikkotaso2
När kan jag få en hudveckskorrigerande operation?

Beslutet att operera fattas alltid av den behandlande plastikkirurgen. En remiss till en plastikkirurgs bedömning kan göras tidigast 1,5–2 år efter fetmaoperationen.

Plastikkirurgiska operationer efter en fetmaoperation klassificeras som icke brådskande ingrepp och väntetiden för en operation är vanligtvis cirka sex månader från att man satts i kö.

Om flera operationer behövs eller planeras kan de utföras stegvis, eftersom allt inte nödvändigtvis kan korrigeras med en enda operation.

Kraven för att få plastikkirurgi efter fetmaoperation
  • hudvecken förorsakar olägenheter för hälsan
  • viktindexet (BMI) bör vara 30 kg/m2 eller mindre
  • vikten måste vara stabil under minst ett år
  • patientens näringsstatus måste vara god
  • patienten får inte ha obehandlad järnbristanemi
  • patienten får inte röka
  • betydande underliggande sjukdomar kan vara ett hinder för ett plastikkirurgiskt ingrepp.
Det finns alltid en risk för komplikationer vid hudveckskorrigerande operationer

Till kroppskonturerande operationer hör vanliga kirurgiska komplikationsrisker, såsom blödningar efter operationen, sår som öppnas, djup sårinfektion som kräver intravenös antibiotikabehandling och ansamling av vävnadsvätska i sårområdet. Blocirkulationsstörningar vid sårkanterna och i fettvävnaden kan leda till en långsammare sårläkning. Möjliga sena komplikationer är hypertrofiska ärr och keloider.

Sårläkningen åtföljs normalt av olika smärtkänningar som blir bättre med tiden. Hudkänslan kan vara nedsatt i flera veckor eller huden kan vara känslig vid beröring. Det kan klia runt såret, särskilt i den sena läkningsfasen.

Läs mer om korrigeringsoperationer av magen och nedre delen av kroppen nedan.

Korrigeringsoperation av magen/nedre delen av kroppen (abdominoplastik, bodylift)

Störande hudveck i nedre delen av magen avlägsnas vid en kroppskonturerande operation som kallas abdominoplastik. Under operationen skärs det överflödiga hudvecket bort och området omformas så att det motsvarar den normala kroppsformen. Operationen görs när patienten är nedsövd.

Om man redan innan operationen har konstaterat diastas, korrigeras den i samma operation genom att sy musklerna i rätt position. Det blir ett ärr på nedre delen av magen som är lika brett som magen och ett annat ärr runt naveln. Sjukhusvistelsen varar vanligtvis ett dygn och sjukledighet krävs i 4–6 veckor, beroende på yrke.

Om hudvecket i nedre delen av magen fortsätter betydligt mot ryggsidan, kan reparationen förutsätta att operationsärret omspänner hela nedre delen av kroppen, liksom en donut (bodylift). Även i detta fall varar sjuhusvistelsen vanligtvis ett dygn och sjukledigheten är 4–6 veckor.​

 

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023