Kosten efter fetmaoperationen

Fetmaoperationen hjälper dig att begränsa mängden mat du äter och vägleder dig till matvanor som stöder viktkontrollen.

Fetmaoperationen leder till en permanent förändring på

  • matportionernas storlek
  • äthastigheten
  • måltidsrytmen
  • kvaliteten på din kost.

För att uppnå en permanent viktminskning och undvika näringsproblem är det mycket viktigt att följa de postoperativa kostråden.

Efter operationen äter man den första månaden gradvis en flytande, mjuk och puréaktig kost.

En månad efter operationen kan man vanligtvis gradvis börja äta mat med normal struktur igen men med följande punkter i beaktande.

Förberedelser för förändring

Vanligtvis sjunker vikten snabbt under de första sex månaderna efter operationen, men efter 1–2 år kan vikten börja stiga igen. Därför är det viktigt att lära sig att permanent efterleva hälsosamma matvanor som stöder viktkontrollen, motionera tillräckligt och följa med vikten.

Det tar tid att anta nya mat- och dryckesvanor, och därför är det viktigt att börja förbereda sig för framtida förändringar redan före operationen.

Prova i praktiken hur kosten för en som genomgått en fetmaoperation känns. Du hittar övningen på nästa sida.

Ska du genomgå en fetmaoperation?

Du får mer detaljerade kostråd av din näringsterapeut och i Programmet för hälsosam bantning.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.7.2020