Återhämtningen efter en fetmaoperation

Man återhämtar sig vanligen snabbt efter en fetmaoperation. Vanligtvis skrivs man ut från avdelningen efter en natt på vårdavdelningen.

De små operationssåren efter endoskopin läker vanligtvis på 1–2 veckor. Efter operationen är patienten sjukledig i 2–3 veckor, beroende på arbetsbeskrivningen. Om du är orolig för hur du ska klara dig i arbetet efter sjukledigheten bör du i god tid kontakta företagshälsovården för att diskutera hur du kan få stöd för att komma tillbaka till arbetet. Under sjukledigheten lär sig patienten en ny måltids- och dryckesrytm. Det tar tid att lära sig att äta tillräckligt långsamt, tugga noggrant och äta regelbundet.

Om det i början uppkommer eventuella komplikationer efter operationen är det viktigt att man vid behov snabbt kan bli undersökt och behandlad på en kirurgisk vårdavdelning. Det rekommenderas inte att åka långa sträckor eller på långresor förrän det har gått minst en månad sedan operationen och dina nya mat- och dryckesvanor har börjat fungera.

Även om man kan fortsätta med tunga idrottsgrenar, som gymträning först fyra veckor efter operationen, är det viktigt att börja med lätt motion och friluftsliv snart efter utskrivningen.

Det blir en ny vardag när man återvänder från sjukledigheten till arbetet och de andra vardagssysslorna. När du återgår till vardagen är det viktigt att

  • upprätthålla en tillräckligt tät och regelbunden måltidsrytm
  • se till att äta i lugn och ro
  • komma ihåg att dricka tillräckligt under dagen.

 

Kyllä

Uppdaterad  10.11.2020