När är det inte aktuellt med en fetmaoperation?

Ta reda på vilka faktorer som kan hindra dig från att genomgå en fetmaoperation.

Följande kan förhindra en fetmaoperation:

  • En ätstörning med svårt hetsätande och kräkningar - allvarliga ätstörningar bör behandlas före operationen
  • hög alkoholkonsumtion - den rekommenderade mängden alkohol efter operationen är en portion då och då
  • riklig användning av opiater
  • psykisk instabilitet - personer under psykiatrisk vård ombeds att inhämta den behandlande psykiatrikerns åsikt om den opertiva behandlingen
  • rökning - du bör alltid sluta röka innan operationsbeslutet.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.2.2023